Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2103(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0466/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0466/2018

Συζήτηση :

PV 16/01/2019 - 19
CRE 16/01/2019 - 19

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2019 - 21.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0032

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο

19. Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017 (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017 [2018/2103(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

Ο Josep-Maria Terricabras παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Tomáš Zdechovský, σχετικά με την απουσία της Ρουμανικής Προεδρίας (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις), Barbara Kudrycka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylvie Guillaume, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marek Jurek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bruno Gollnisch, Ana Miranda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Auke Zijlstra, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Pavel Svoboda, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Maria Grapini και Sophia in 't Veld, Dietmar Köster, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Terry Reintke, Michał Marusik, Λάμπρος Φουντούλης, Milan Zver, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Sophia in 't Veld, Λευτέρης Χριστοφόρου, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová και Anna Záborská

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Josep-Maria Terricabras.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 21.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)

Τελευταία ενημέρωση: 6 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου