Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0226(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0406/2018

Ingivna texter :

A8-0406/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/01/2019 - 21.5

Antagna texter :

P8_TA(2019)0028

Protokoll
Onsdagen den 16 januari 2019 - Strasbourg

21.5. Euratoms forsknings- och utbildningsprogram 2021-2025 * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram för perioden 2021-2025 som kompletterar Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation [COM(2018)0437 - C8-0380/2018- 2018/0226(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0029)

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy