Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2010(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0446/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0446/2018

Συζήτηση :

PV 15/01/2019 - 17
CRE 15/01/2019 - 17

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2019 - 21.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0031

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο

21.8. Εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Κολομβίας και Περού (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου [2018/2010(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0032)

Τελευταία ενημέρωση: 6 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου