Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2056(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0456/2018

Ingivna texter :

A8-0456/2018

Debatter :

PV 16/01/2019 - 25
CRE 16/01/2019 - 25

Omröstningar :

PV 17/01/2019 - 10.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0042

Protokoll
Onsdagen den 16 januari 2019 - Strasbourg

25. Bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (debatt)
CRE

Betänkande om genomförandet av direktiv 2011/7/EU om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner [2018/2056(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Lara Comi (A8-0456/2018)

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Lara Comi redogjorde för sitt betänkande och besvarade även en fråga (”blått kort”) från Cristian Dan Preda.

Talare: Andreas Schwab för PPE-gruppen, Maria Grapini för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Richard Sulík för ECR-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Róża Thun und Hohenstein, Nicola Danti och Anneleen Van Bossuyt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, John Howarth, Caterina Chinnici och Notis Marias.

Talare: Elżbieta Bieńkowska och Lara Comi.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.12 i protokollet av den 17.1.2019.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy