Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2161(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0415/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0415/2018

Συζήτηση :

PV 16/01/2019 - 26
CRE 16/01/2019 - 26

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2019 - 10.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0043

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο

26. Ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων [2018/2161(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

Η Barbara Kappel παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Eider Gardiazabal Rubial (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG).

Παρεμβαίνουν οι Werner Hoyer (Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων) και Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ralph Packet (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Werner Langen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ramón Jáuregui Atondo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stanisław Ożóg, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Thierry Cornillet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Jonás Fernández και Thomas Waitz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Νότης Μαριάς και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Jyrki Katainen, Werner Hoyer και Barbara Kappel.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου