Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2161(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0415/2018

Ingivna texter :

A8-0415/2018

Debatter :

PV 16/01/2019 - 26
CRE 16/01/2019 - 26

Omröstningar :

PV 17/01/2019 - 10.13

Antagna texter :

P8_TA(2019)0043

Protokoll
Onsdagen den 16 januari 2019 - Strasbourg

26. Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (debatt)
CRE

Betänkande om årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet [2018/2161(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

Barbara Kappel redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Eider Gardiazabal Rubial (föredragande av yttrande från utskottet BUDG).

Talare: Werner Hoyer (Europeiska investeringsbankens ordförande) och Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Ralph Packet (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Werner Langen för PPE-gruppen, Ramón Jáuregui Atondo för S&D-gruppen, Stanisław Ożóg för ECR-gruppen, Thierry Cornillet för ALDE-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, och David Coburn för EFDD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Jonás Fernández och Thomas Waitz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias och Seán Kelly.

Talare: Jyrki Katainen, Werner Hoyer och Barbara Kappel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.13 i protokollet av den 17.1.2019.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy