Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2151(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0479/2018

Ingivna texter :

A8-0479/2018

Debatter :

PV 16/01/2019 - 27
CRE 16/01/2019 - 27

Omröstningar :

PV 17/01/2019 - 10.4

Antagna texter :

P8_TA(2019)0036

Protokoll
Onsdagen den 16 januari 2019 - Strasbourg

27. Årsrapporten 2017 om kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (debatt)
CRE

Betänkande om årsrapporten 2017 om kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet [2018/2151(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

Georgi Pirinski redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Werner Hoyer (Europeiska investeringsbankens ordförande) och Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: William (The Earl of) Dartmouth (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Tamás Deutsch för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Nedzhmi Ali för ALDE-gruppen, Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen, Luke Ming Flanagan för GUE/NGL-gruppen, Gerolf Annemans för ENF-gruppen, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Lambert van Nistelrooij och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski och Stanislav Polčák.

Talare: Jyrki Katainen, Werner Hoyer och Georgi Pirinski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.4 i protokollet av den 17.1.2019.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy