Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0136(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0469/2018

Внесени текстове :

A8-0469/2018

Разисквания :

PV 16/01/2019 - 29
CRE 16/01/2019 - 29

Гласувания :

PV 17/01/2019 - 10.8
CRE 17/01/2019 - 10.8
Обяснение на вота
PV 04/04/2019 - 6.17

Приети текстове :

P8_TA(2019)0038
P8_TA(2019)0349

Протокол
Сряда, 16 януари 2019 г. - Страсбург

29. Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по бюджетен контрол. Докладчици: Eider Gardiazabal Rubial и Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Eider Gardiazabal Rubial и Petri Sarvamaa представиха доклада.

Изказа се Judith Sargentini (докладчик по становището на комисията LIBE).

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказаха се Искра Михайлова (докладчик по становището на комисията REGI), Helmut Scholz (докладчик по становището на комисията AFCO), Ingeborg Gräßle, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, Stanisław Żółtek, от името на групата ENF, Sophie Montel, независим член на ЕП, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Zbigniew Kuźmiuk, Неджми Али, Miguel Viegas, André Elissen, Claudia Schmidt, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Steeve Briois, Tamás Deutsch, Arndt Kohn и Josef Weidenholzer.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Ivana Maletić и Răzvan Popa.

Изказаха се Günther Oettinger, Eider Gardiazabal Rubial и Petri Sarvamaa.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.8 от протокола от 17.1.2019 г.

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност