Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0136(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0469/2018

Indgivne tekster :

A8-0469/2018

Forhandlinger :

PV 16/01/2019 - 29
CRE 16/01/2019 - 29

Afstemninger :

PV 17/01/2019 - 10.8
CRE 17/01/2019 - 10.8
Stemmeforklaringer
PV 04/04/2019 - 6.17

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0038
P8_TA(2019)0349

Protokol
Onsdag den 16. januar 2019 - Strasbourg

29. Beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Budgetudvalget - Budgetkontroludvalget. Ordførere: Eider Gardiazabal Rubial og Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Eider Gardiazabal Rubial og Petri Sarvamaa forelagde betænkningen.

Taler: Judith Sargentini (ordfører for udtalelse fra LIBE).

Taler: Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Talere Iskra Mihaylova (ordfører for udtalelse fra REGI), Helmut Scholz (ordfører for udtalelse fra AFCO), Ingeborg Gräßle for PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen, Liadh Ní Riada for GUE/NGL-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, Stanisław Żółtek for ENF-Gruppen, Sophie Montel, løsgænger, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, André Elissen, Claudia Schmidt, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Steeve Briois, Tamás Deutsch, Arndt Kohn og Josef Weidenholzer.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Ivana Maletić og Răzvan Popa.

Talere Günther Oettinger, Eider Gardiazabal Rubial og Petri Sarvamaa.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.8 i protokollen af 17.1.2019.

Seneste opdatering: 6. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik