Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0136(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0469/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0469/2018

Keskustelut :

PV 16/01/2019 - 29
CRE 16/01/2019 - 29

Äänestykset :

PV 17/01/2019 - 10.8
CRE 17/01/2019 - 10.8
Äänestysselitykset
PV 04/04/2019 - 6.17

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0038
P8_TA(2019)0349

Pöytäkirja
Keskiviikko 16. tammikuuta 2019 - Strasbourg

29. Unionin talousarvion suojaaminen tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Budjettivaliokunta - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijät: Eider Gardiazabal Rubial ja Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Eider Gardiazabal Rubial ja Petri Sarvamaa esittelivät mietinnön.

Judith Sargentini (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Puheenvuorot: Iskra Mihaylova (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Helmut Scholz (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ingeborg Gräßle PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, Stanisław Żółtek ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sophie Montel, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, André Elissen, Claudia Schmidt, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Steeve Briois, Tamás Deutsch, Arndt Kohn ja Josef Weidenholzer.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Ivana Maletić ja Răzvan Popa.

Puheenvuorot: Günther Oettinger, Eider Gardiazabal Rubial ja Petri Sarvamaa.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.1.2019, kohta 10.8.

Päivitetty viimeksi: 6. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö