Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0136(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0469/2018

Ingediende teksten :

A8-0469/2018

Debatten :

PV 16/01/2019 - 29
CRE 16/01/2019 - 29

Stemmingen :

PV 17/01/2019 - 10.8
CRE 17/01/2019 - 10.8
Stemverklaringen
PV 04/04/2019 - 6.17

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0038
P8_TA(2019)0349

Notulen
Woensdag 16 januari 2019 - Straatsburg

29. Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Begrotingscommissie - Commissie begrotingscontrole. Rapporteurs: Eider Gardiazabal Rubial en Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Eider Gardiazabal Rubial en Petri Sarvamaa geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Judith Sargentini (rapporteur voor advies van de commissie LIBE).

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Iskra Mihaylova (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Helmut Scholz (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Ingeborg Gräßle, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, Stanisław Żółtek, namens de ENF-Fractie, Sophie Montel, niet-fractiegebonden lid, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, André Elissen, Claudia Schmidt, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Steeve Briois, Tamás Deutsch, Arndt Kohn en Josef Weidenholzer.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Ivana Maletić en Răzvan Popa.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger, Eider Gardiazabal Rubial en Petri Sarvamaa.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.8 van de notulen van 17.1.2019.

Laatst bijgewerkt op: 6 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid