Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0136(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0469/2018

Teksty złożone :

A8-0469/2018

Debaty :

PV 16/01/2019 - 29
CRE 16/01/2019 - 29

Głosowanie :

PV 17/01/2019 - 10.8
CRE 17/01/2019 - 10.8
Wyjaśnienia do głosowania
PV 04/04/2019 - 6.17

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0038
P8_TA(2019)0349

Protokół
Środa, 16 stycznia 2019 r. - Strasburg

29. Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Komisja Budżetowa - Komisja Kontroli Budżetowej. Współsprawozdawcy: Eider Gardiazabal Rubial i Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Eider Gardiazabal Rubial i Petri Sarvamaa przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrała Judith Sargentini (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE).

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Iskra Mihaylova (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Helmut Scholz (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Ingeborg Gräßle w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, Liadh Ní Riada w imieniu grupy GUE/NGL, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, Stanisław Żółtek w imieniu grupy ENF, Sophie Montel niezrzeszona, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, André Elissen, Claudia Schmidt, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Steeve Briois, Tamás Deutsch, Arndt Kohn i Josef Weidenholzer.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Ivana Maletić i Răzvan Popa.

Głos zabrali Günther Oettinger, Eider Gardiazabal Rubial i Petri Sarvamaa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.8 protokołu z dnia 17.1.2019.

Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności