Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0136(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0469/2018

Predkladané texty :

A8-0469/2018

Rozpravy :

PV 16/01/2019 - 29
CRE 16/01/2019 - 29

Hlasovanie :

PV 17/01/2019 - 10.8
CRE 17/01/2019 - 10.8
Vysvetlenie hlasovaní
PV 04/04/2019 - 6.17

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0038
P8_TA(2019)0349

Zápisnica
Streda, 16. januára 2019 - Štrasburg

29. Ochrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajcovia: Eider Gardiazabal Rubial a Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Eider Gardiazabal Rubial a Petri Sarvamaa predstavili správu.

V rozprave vystúpila Judith Sargentini (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Iskra Mihaylova (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Helmut Scholz (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Ingeborg Gräßle v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Anneli Jäätteenmäki v mene skupiny ALDE, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, Stanisław Żółtek v mene skupiny ENF, Sophie Montel – nezaradená poslankyňa, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, André Elissen, Claudia Schmidt, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Steeve Briois, Tamás Deutsch, Arndt Kohn a Josef Weidenholzer.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Ivana Maletić a Răzvan Popa.

Vystúpili: Günther Oettinger, Eider Gardiazabal Rubial a Petri Sarvamaa.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.8 zápisnice zo dňa 17.1.2019.

Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia