Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0136(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0469/2018

Ingivna texter :

A8-0469/2018

Debatter :

PV 16/01/2019 - 29
CRE 16/01/2019 - 29

Omröstningar :

PV 17/01/2019 - 10.8
CRE 17/01/2019 - 10.8
Röstförklaringar
PV 04/04/2019 - 6.17

Antagna texter :

P8_TA(2019)0038
P8_TA(2019)0349

Protokoll
Onsdagen den 16 januari 2019 - Strasbourg

29. Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Budgetutskottet - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial och Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Eider Gardiazabal Rubial och Petri Sarvamaa redogjorde för betänkandet.

Talare: Judith Sargentini (föredragande av yttrande från utskottet LIBE).

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Iskra Mihaylova (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Helmut Scholz (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Ingeborg Gräßle för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Stanisław Żółtek för ENF-gruppen, Sophie Montel, grupplös, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, André Elissen, Claudia Schmidt, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Steeve Briois, Tamás Deutsch, Arndt Kohn och Josef Weidenholzer.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Ivana Maletić och Răzvan Popa.

Talare: Günther Oettinger, Eider Gardiazabal Rubial och Petri Sarvamaa.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.8 i protokollet av den 17.1.2019.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy