Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0207(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0468/2018

Ingivna texter :

A8-0468/2018

Debatter :

PV 16/01/2019 - 31
CRE 16/01/2019 - 31

Omröstningar :

PV 17/01/2019 - 10.10
CRE 17/01/2019 - 10.10
Röstförklaringar
PV 17/04/2019 - 8.15

Antagna texter :

P8_TA(2019)0040
P8_TA(2019)0407

Protokoll
Onsdagen den 16 januari 2019 - Strasbourg

31. Inrättande av programmet för rättigheter och värden ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Bodil Valero redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Sylvie Guillaume (föredragande av yttrande från utskottet CULT).

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Michał Boni för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Marek Jurek för ECR-gruppen, Oscar Lancini för ENF-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Udo Voigt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dobromir Sośnierz, Julie Ward och Silvia Costa.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Georgios Epitideios och Jiří Pospíšil.

Talare: Věra Jourová och Bodil Valero.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.10 i protokollet av den 17.1.2019.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy