Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 16 januari 2019 - Strasbourg

33. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit en begäran från S&D-gruppen om att följande utnämningar skulle godkännas:

ECON-utskottet: Babette Winter

Delegationen för förbindelserna med Indien: Babette Winter

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy