Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0251(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0413/2018

Ingivna texter :

A8-0413/2018

Debatter :

PV 16/01/2019 - 34
CRE 16/01/2019 - 34

Omröstningar :

PV 17/01/2019 - 10.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0035

Protokoll
Onsdagen den 16 januari 2019 - Strasbourg

34. Stödprogrammet för avveckling av kärnkraftverket Ignalina i Litauen * (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av stödprogrammet för avveckling av kärnkraftverket Ignalina i Litauen (Ignalinaprogrammet) och om upphävande av rådets förordning (EU) nr 1369/2013 [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

Rebecca Harms redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Werner Langen för PPE-gruppen, Peter Kouroumbashev för S&D-gruppen, Valdemar Tomaševski för ECR-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, Antanas Guoga, Zigmantas Balčytis, Vladimir Urutchev och Ingeborg Gräßle.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil och Notis Marias.

Talare: Věra Jourová och Rebecca Harms.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.3 i protokollet av den 17.1.2019.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy