Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 16 януари 2019 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Внесени документи
 5.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 6.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 7.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 8.Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС (разискване)
 9.Разисквания с министър-председателя на Испания Педро Санчес Перес-Кастехон относно бъдещето на Европа (разискване)
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (продължение)
 12.Време за гласуване
  
12.1.Приключване на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2016 година (гласуване)
  
12.2.Искане за становище на Съда на ЕС относно съвместимостта с Договорите на предложеното споразумение между ЕС и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение (гласуване)
  
12.3.Споразумение между ЕС и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение (резолюция) (гласуване)
  
12.4.Споразумение между ЕС и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.5.Споразумение между ЕС и Китай във връзка с процедура DS492 на СТО за уреждане на спорове — „Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо“ *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.6.Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) ***I (гласуване)
  
12.7.Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) ***I (гласуване)
  
12.8.Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) ***I (гласуване)
  
12.9.Пропорционално разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I (гласуване)
  
12.10.Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди (гласуване)
 13.Обяснения на вот
 14.Поправки на вот и намерения за гласуване
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Състав на Парламента
 17.Одобряване на протокола от предишното заседание
 18.Всеобхватно европейско образование, изследвания и историческа памет за тоталитарното минало (разискване по актуални въпроси)
 19.Състояние на основните права в Европейския съюз през 2017 г. (разискване)
 20.Възобновяване на заседанието
 21.Време за гласуване
  
21.1.Създаване на специална финансова програма за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
21.2.Доклад относно прилагането на търговския стълб на Споразумението за асоцииране с Централна Америка (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
21.3.Създаване на програмата InvestEU ***I (гласуване)
  
21.4.Временен документ за пътуване на ЕС * (гласуване)
  
21.5.Програма за научни изследвания и обучение на Евратом 2021—2025 г. * (гласуване)
  
21.6.Годишен доклад на Европейската централна банка за 2017 г. (гласуване)
  
21.7.Банков съюз – годишен доклад за 2018 г. (гласуване)
  
21.8.Прилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу (гласуване)
  
21.9.Състояние на основните права в Европейския съюз през 2017 г. (гласуване)
 22.Обяснения на вот
 23.Поправки на вот и намерения за гласуване
 24.Възобновяване на заседанието
 25.Борба със забавяне на плащането по търговски сделки (разискване)
 26.Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (разискване)
 27.Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2017 г. (разискване)
 28.Промяна на дневния ред
 29.Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки ***I (разискване)
 30.Създаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане ***I (разискване)
 31.Създаване на програма „Права и ценности“ ***I (разискване)
 32.Състав на политическите групи
 33.Състав на комисиите и делегациите
 34.Програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в Литва * (разискване)
 35.Дневен ред на следващото заседание
 36.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (254 kb) Присъствен списък (64 kb) Резултати от гласувания (279 kb) Резултати от поименно гласуване (9957 kb) 
 
Протокол (92 kb) Присъствен списък (12 kb) Резултати от гласувания (69 kb) Резултати от поименно гласуване (328 kb) 
 
Протокол (355 kb) Присъствен списък (80 kb) Резултати от гласувания (227 kb) Резултати от поименно гласуване (2020 kb) 
Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност