Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Středa, 16. ledna 2019 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Předložení dokumentů
 5.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 6.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 7.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 8.Vystoupení Spojeného království z EU (rozprava)
 9.Rozprava se španělským předsedou vlády Pedrem Sánchezem Pérez-Castejónem o budoucnosti Evropy (rozprava)
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (další postup)
 12.Hlasování
  
12.1.Účetní závěrka Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2016 (hlasování)
  
12.2.Žádost o posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti návrhu Dohody mezi EU a Marokem o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě (hlasování)
  
12.3.Dohoda mezi EU a Marokem o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě (usnesení) (hlasování)
  
12.4.Dohoda mezi EU a Marokem o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
12.5.Dohoda mezi EU a Čínou v souvislosti s řízením pro řešení sporů v rámci WTO DS492 – Opatření s dopadem na celní koncese na některé výrobky z drůbežího masa *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
12.6.Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) ***I (hlasování)
  
12.7.Evropský sociální fond plus (ESF+) ***I (hlasování)
  
12.8.Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) ***I (hlasování)
  
12.9.Rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie ***I (hlasování)
  
12.10.Postup Unie pro povolování pesticidů (hlasování)
 13.Vysvětlení hlasování
 14.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 15.Pokračování denního zasedání
 16.Složení Parlamentu
 17.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 18.Všeobecná evropská výuka, výzkum a povědomí o evropské totalitní minulosti (rozprava na aktuální téma)
 19.Stav základních práv v Evropské unii v roce 2017 (rozprava)
 20.Pokračování denního zasedání
 21.Hlasování
  
21.1.Zavedení specifického finančního programu pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
21.2.Uplatňování obchodního pilíře dohody o přidružení se Střední Amerikou (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
21.3.Zavedení Programu InvestEU ***I (hlasování)
  
21.4.Náhradní cestovní doklad EU * (hlasování)
  
21.5.Program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021–2025 * (hlasování)
  
21.6.Výroční zpráva ECB za rok 2017 (hlasování)
  
21.7.Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2018 (hlasování)
  
21.8.Provádění obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru (hlasování)
  
21.9.Stav základních práv v Evropské unii v roce 2017 (hlasování)
 22.Vysvětlení hlasování
 23.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 24.Pokračování denního zasedání
 25.Postup proti opožděným platbám v obchodních transakcích (rozprava)
 26.Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky (rozprava)
 27.Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2017 (rozprava)
 28.Změna pořadu jednání
 29.Ochrana rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech ***I (rozprava)
 30.Zavedení programu „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní ***I (rozprava)
 31.Program Práva a hodnoty ***I (rozprava)
 32.Členství v politických skupinách
 33.Členství ve výborech a v delegacích
 34.Program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu týkající se jaderné elektrárny Ignalina v Litvě * (rozprava)
 35.Pořad jednání příštího denního zasedání
 36.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (213 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (257 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (9957 kb) 
 
Zápis (87 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (66 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (321 kb) 
 
Zápis (317 kb) Prezenční listina (72 kb) Výsledky hlasování (215 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (2010 kb) 
Poslední aktualizace: 6. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí