Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 16. ledna 2019 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Předložení dokumentů
 5.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 6.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 7.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 8.Vystoupení Spojeného království z EU (rozprava)
 9.Rozprava se španělským předsedou vlády Pedrem Sánchezem Pérez-Castejónem o budoucnosti Evropy (rozprava)
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (další postup)
 12.Hlasování
  12.1.Účetní závěrka Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2016 (hlasování)
  12.2.Žádost o posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti návrhu Dohody mezi EU a Marokem o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě (hlasování)
  12.3.Dohoda mezi EU a Marokem o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě (usnesení) (hlasování)
  12.4.Dohoda mezi EU a Marokem o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  12.5.Dohoda mezi EU a Čínou v souvislosti s řízením pro řešení sporů v rámci WTO DS492 – Opatření s dopadem na celní koncese na některé výrobky z drůbežího masa *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  12.6.Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) ***I (hlasování)
  12.7.Evropský sociální fond plus (ESF+) ***I (hlasování)
  12.8.Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) ***I (hlasování)
  12.9.Rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie ***I (hlasování)
  12.10.Postup Unie pro povolování pesticidů (hlasování)
 13.Vysvětlení hlasování
 14.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 15.Pokračování denního zasedání
 16.Složení Parlamentu
 17.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 18.Všeobecná evropská výuka, výzkum a povědomí o evropské totalitní minulosti (rozprava na aktuální téma)
 19.Stav základních práv v Evropské unii v roce 2017 (rozprava)
 20.Pokračování denního zasedání
 21.Hlasování
  21.1.Zavedení specifického finančního programu pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  21.2.Uplatňování obchodního pilíře dohody o přidružení se Střední Amerikou (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  21.3.Zavedení Programu InvestEU ***I (hlasování)
  21.4.Náhradní cestovní doklad EU * (hlasování)
  21.5.Program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021–2025 * (hlasování)
  21.6.Výroční zpráva ECB za rok 2017 (hlasování)
  21.7.Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2018 (hlasování)
  21.8.Provádění obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru (hlasování)
  21.9.Stav základních práv v Evropské unii v roce 2017 (hlasování)
 22.Vysvětlení hlasování
 23.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 24.Pokračování denního zasedání
 25.Postup proti opožděným platbám v obchodních transakcích (rozprava)
 26.Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky (rozprava)
 27.Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2017 (rozprava)
 28.Změna pořadu jednání
 29.Ochrana rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech ***I (rozprava)
 30.Zavedení programu „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní ***I (rozprava)
 31.Program Práva a hodnoty ***I (rozprava)
 32.Členství v politických skupinách
 33.Členství ve výborech a v delegacích
 34.Program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu týkající se jaderné elektrárny Ignalina v Litvě * (rozprava)
 35.Pořad jednání příštího denního zasedání
 36.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (213 kb)
06/08/2019 09:38
  Prezenční listina (64 kb)
16/05/2019 14:42
 
Zápis (87 kb)
06/08/2019 09:38
  Prezenční listina (11 kb)
16/05/2019 14:42
  Výsledky hlasování (66 kb)
29/04/2019 14:22
  Jmenovitá hlasování (321 kb)
29/04/2019 10:58
 
Zápis (317 kb)
06/08/2019 09:38
  Prezenční listina (72 kb)
16/05/2019 14:42
  Výsledky hlasování (215 kb)
29/04/2019 14:22
  Jmenovitá hlasování (2010 kb)
29/04/2019 10:58
Poslední aktualizace: 6. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí