Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 16. januar 2019 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Erklæring fra formanden
 3.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Modtagne dokumenter
 5.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser
 6.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 7.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 8.Det Forenede Kongeriges udtræden af EU (forhandling)
 9.Drøftelse med Spaniens premierminister, Pedro Sánchez, om Europas fremtid (forhandling)
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c) (opfølgning)
 12.Afstemningstid
  
12.1.Afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2016 (afstemning)
  
12.2.Indhentning af Domstolens udtalelse om foreneligheden med traktaterne af aftalen mellem EU og Marokko om ændring af protokol nr. 1 og nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen (afstemning)
  
12.3.Aftale mellem EU og Marokko om ændring af protokol nr. 1 og nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen (beslutning) (afstemning)
  
12.4.Aftale mellem EU og Marokko om ændring af protokol nr. 1 og nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
12.5.Aftale mellem EU og Kina i forbindelse med WTO-tvistbilæggelsesprocedure DS492 - Foranstaltninger der har betydning for toldindrømmelser for visse fjerkrækødprodukter *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
12.6.Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) ***I (afstemning)
  
12.7.Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) ***I (afstemning)
  
12.8.Særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) ***I (afstemning)
  
12.9.Fordelingen af toldkontingenter opført på Unionens WTO-liste under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af EU ***I (afstemning)
  
12.10.Unionens godkendelsesprocedure for pesticider (afstemning)
 13.Stemmeforklaringer
 14.Stemmerettelser og -intentioner
 15.Genoptagelse af mødet
 16.Parlamentets sammensætning
 17.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 18.Omfattende europæisk uddannelse og forskning i og historiebevidsthed om den totalitære fortid (debat om et aktuelt spørgsmål)
 19.Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union i 2017 (forhandling)
 20.Genoptagelse af mødet
 21.Afstemningstid
  
21.1.Oprettelse af et særskilt finansielt program til dekommissionering af nukleare anlæg og håndtering af radioaktivt affald * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
21.2.Gennemførelsen af handelssøjlen i associeringsaftalen med Mellemamerika (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
21.3.Oprettelse af InvestEU-programmet ***I (afstemning)
  
21.4.EU-nødpas * (afstemning)
  
21.5.Euratoms forsknings- og uddannelsesprogram for 2021-2025 * (afstemning)
  
21.6.ECB's årsberetning for 2017 (afstemning)
  
21.7.Bankunionen – Årsberetning 2018 (afstemning)
  
21.8.Gennemførelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru (afstemning)
  
21.9.Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union i 2017 (afstemning)
 22.Stemmeforklaringer
 23.Stemmerettelser og -intentioner
 24.Genoptagelse af mødet
 25.Bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (forhandling)
 26.Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter (forhandling)
 27.Årlig rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2017 (forhandling)
 28.Ændring af dagsordenen
 29.Beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet ***I (forhandling)
 30.Fastlæggelse af "Fiscalisprogrammet" for samarbejde på beskatningsområdet ***I (forhandling)
 31.Oprettelse af programmet for rettigheder og værdier ***I (forhandling)
 32.De politiske gruppers sammensætning
 33.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 34.Programmet for nuklear dekommissionering af Ignalina-atomkraftværket i Litauen * (forhandling)
 35.Dagsorden for næste møde
 36.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (212 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (256 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (9957 kb) 
 
Protokol (85 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (66 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (311 kb) 
 
Protokol (320 kb) Tilstedeværelsesliste (71 kb) Afstemningsresultater (201 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1997 kb) 
Seneste opdatering: 6. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik