Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 16. jaanuar 2019 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 4.Esitatud dokumendid
 5.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 6.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 7.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 8.Ühendkuningriigi EList väljaastumine (arutelu)
 9.Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Hispaania peaministri Pedro Sánchez Pérez-Castejóniga (arutelu)
 10.Istungi jätkamine
 11.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c) (järelmeetmed)
 12.Hääletused
  12.1.Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemine (hääletus)
  12.2.Euroopa Kohtu arvamuse taotlemine selle kohta, kas kavandatav ELi ja Maroko vaheline leping, millega muudetakse Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu protokolle nr 1 ja nr 4, on aluslepingutega kooskõlas (hääletus)
  12.3.ELi ja Maroko leping, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokolle nr 1 ja nr 4 (resolutsioon) (hääletus)
  12.4.ELi ja Maroko leping, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokolle nr 1 ja nr 4 *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  12.5.ELi ja Hiina vaheline leping, mis puudutab WTO vaidluste lahendamise menetlust DS492 („Meetmed, mis mõjutavad teatavate kodulinnulihatoodete suhtes kohaldatavaid tariifseid soodustusi“) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  12.6.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) ***I (hääletus)
  12.7.Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) ***I (hääletus)
  12.8.Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevad erisätted ***I (hääletus)
  12.9.WTO loendis sisalduvate ELi tariifikvootide jaotamine pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust ***I (hääletus)
  12.10.Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus (hääletus)
 13.Selgitused hääletuse kohta
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 15.Istungi jätkamine
 16.Parlamendi koosseis
 17.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 18.Igakülgne haridus ja teadus Euroopas ning totalitaarse mineviku meelespidamine (temaatiline arutelu)
 19.Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus 2017. aastal (arutelu)
 20.Istungi jätkamine
 21.Hääletused
  21.1.Tuumarajatiste dekomisjoneerimise ja tuumajäätmete käitlemise sihtotstarbelise rahastamiskava kehtestamine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  21.2.Rakendamisaruanne Kesk-Ameerika riikidega sõlmitud assotsieerimislepingu kaubandussamba kohta (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  21.3.InvestEU programmi loomine ***I (hääletus)
  21.4.ELi tagasipöördumistunnistus * (hääletus)
  21.5.Euratomi teadus- ja koolitusprogramm 2021–2025 * (hääletus)
  21.6.EKP 2017. aasta aruanne (hääletus)
  21.7.Pangandusliit – 2018. aasta aruanne (hääletus)
  21.8.ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu rakendamine (hääletus)
  21.9.Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus 2017. aastal (hääletus)
 22.Selgitused hääletuse kohta
 23.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 24.Istungi jätkamine
 25.Hilinenud maksmisega võitlemine äritehingute puhul (arutelu)
 26.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne (arutelu)
 27.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2017) (arutelu)
 28.Päevakorra muutmine
 29.Liidu eelarve kaitsmine, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises ***I (arutelu)
 30.Maksustamisalase koostöö programmi „Fiscalis“ loomine ***I (arutelu)
 31.Õiguste ja väärtuste programmi loomine ***I (arutelu)
 32.Fraktsioonide koosseis
 33.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 34.Leedu Ignalina tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise abiprogramm * (arutelu)
 35.Järgmise istungi päevakord
 36.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (208 kb)
06/08/2019 09:50
  Kohalolijate nimekiri (64 kb)
16/05/2019 14:42
 
Protokoll (85 kb)
06/08/2019 09:50
  Kohalolijate nimekiri (11 kb)
16/05/2019 14:42
  Hääletustulemused (62 kb)
29/04/2019 14:24
  Nimelise hääletuse tulemused (323 kb)
29/04/2019 10:58
 
Protokoll (312 kb)
06/08/2019 09:50
  Kohalolijate nimekiri (71 kb)
16/05/2019 14:42
  Hääletustulemused (200 kb)
29/04/2019 14:24
  Nimelise hääletuse tulemused (1999 kb)
29/04/2019 10:58
Viimane päevakajastamine: 6. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika