Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 16. tammikuuta 2019 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Vastaanotetut asiakirjat
 5.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 6.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 7.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 8.Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta (keskustelu)
 9.Keskustelu Espanjan pääministerin Pedro Sánchez Pérez-Castejónin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla) (toteutetut toimenpiteet)
 12.Äänestykset
  
12.1.Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) varainhoitovuoden 2016 tilien päättäminen (äänestys)
  
12.2.Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnon pyytäminen Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta EU:n ja Marokon välillä tehtävän suunnitellun sopimuksen yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (äänestys)
  
12.3.EU:n ja Marokon sopimus Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta (päätöslauselma) (äänestys)
  
12.4.EU:n ja Marokon sopimus Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
12.5.EU:n ja Kiinan sopimus WTO:n riitojenratkaisumenettelyssä, asia DS492 – Eräiden siipikarjanlihatuotteiden tariffimyönnytyksiin liittyvät toimenpiteet *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
12.6.Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) ***I (äänestys)
  
12.7.Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) ***I (äänestys)
  
12.8.Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset ***I (äänestys)
  
12.9.Unionin WTO-luetteloon sisältyvien tariffikiintiöiden jakaminen Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi ***I (äänestys)
  
12.10.Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa (äänestys)
 13.Äänestysselitykset
 14.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 15.Istunnon jatkaminen
 16.Parlamentin kokoonpano
 17.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 18.Totalitaarisen menneisyyden muistaminen, tutkiminen ja sitä koskeva kattava eurooppalainen koulutus (ajankohtainen keskustelu)
 19.Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2017 (keskustelu)
 20.Istunnon jatkaminen
 21.Äänestykset
  
21.1.Ydinlaitosten käytöstä poistamista ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan erityisen rahoitusohjelman perustaminen * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
21.2.Keski-Amerikan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen kauppaa koskevan pilarin täytäntöönpano (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
21.3.InvestEU-ohjelman perustaminen ***I (äänestys)
  
21.4.EU:n tilapäinen matkustusasiakirja * (äänestys)
  
21.5.Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelma vuosiksi 2021–2025 * (äänestys)
  
21.6.Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2017 (äänestys)
  
21.7.Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2018 (äänestys)
  
21.8.EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpano (äänestys)
  
21.9.Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2017 (äänestys)
 22.Äänestysselitykset
 23.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 24.Istunnon jatkaminen
 25.Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen (keskustelu)
 26.Vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta (keskustelu)
 27.Vuosittainen kertomus 2017 Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta (keskustelu)
 28.Esityslistan muuttaminen
 29.Unionin talousarvion suojaaminen tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita ***I (keskustelu)
 30.Veroyhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustaminen ***I (keskustelu)
 31.Perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustaminen ***I (keskustelu)
 32.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 33.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 34.Liettuassa sijaitsevan Ignalinan ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston avustusohjelma * (keskustelu)
 35.Seuraavan istunnon esityslista
 36.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (216 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (259 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (9957 kb) 
 
Pöytäkirja (86 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (62 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (332 kb) 
 
Pöytäkirja (318 kb) Läsnäololista (70 kb) Äänestysten tulokset (195 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1997 kb) 
Päivitetty viimeksi: 6. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö