Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2019. január 16., Szerda - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Az elnök nyilatkozata
 3.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 4.Dokumentumok benyújtása
 5.Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok
 6.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 7.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 8.Az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból (vita)
 9.Vita Pedro Sánchez Pérez-Castejón spanyol miniszterelnökkel Európa jövőjéről (vita)
 10.Az ülés folytatása
 11.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke) (további intézkedések)
 12.Szavazások órája
  
12.1.Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárása (szavazás)
  
12.2.A Bíróság véleménye iránti kérelem az euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról szóló, javasolt EU–Marokkó-megállapodás Szerződésekkel való összeegyeztethetőségéről (szavazás)
  
12.3.EU–Marokkó-megállapodás az euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról (állásfoglalás) (szavazás)
  
12.4.EU–Marokkó-megállapodás az euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
12.5.EU–Kína-megállapodás az egyes baromfihús-készítményekre vonatkozó vámkedvezményeket érintő intézkedések ügyében indított DS492 számú WTO-vitarendezési eljárással kapcsolatosan *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
12.6.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) ***I (szavazás)
  
12.7.Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) ***I (szavazás)
  
12.8.Az európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezések ***I (szavazás)
  
12.9.Az Unió WTO engedményes listájában szereplő vámkontingenseknek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése miatt szükséges arányos felosztása ***I (szavazás)
  
12.10.A peszticidek uniós engedélyezési eljárása (szavazás)
 13.A szavazáshoz fűzött indokolások
 14.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 15.Az ülés folytatása
 16.A Parlament tagjai
 17.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 18.A totalitárius múlt átfogó európai oktatása, kutatása és emlékezete (vita időszerű kérdésekről)
 19.Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2017-ben (vita)
 20.Az ülés folytatása
 21.Szavazások órája
  
21.1.A nukleáris létesítmények leszerelésére és a radioaktív hulladékok kezelésére irányuló célzott pénzügyi program létrehozása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
21.2.A Közép-Amerikával kötött társulási megállapodás kereskedelmi pillérének végrehajtása (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
21.3.Az InvestEU program létrehozása ***I (szavazás)
  
21.4.Az uniós ideiglenes úti okmány * (szavazás)
  
21.5.Euratom kutatási és képzési program (2021–2025) * (szavazás)
  
21.6.Az Európai Központi Bank 2017. évi éves jelentése (szavazás)
  
21.7.Bankunió – 2018. évi éves jelentés (szavazás)
  
21.8.Az Európai Unió és Kolumbia, illetve Peru közötti kereskedelmi megállapodás végrehajtása (szavazás)
  
21.9.Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2017-ben (szavazás)
 22.A szavazáshoz fűzött indokolások
 23.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 24.Az ülés folytatása
 25.A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépés (vita)
 26.Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységéről (vita)
 27.Éves jelentés az Európai Beruházási Bank 2017. évi pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről (vita)
 28.A napirend módosítása
 29.A tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelme ***I (vita)
 30.Az adóügyi együttműködést szolgáló „Fiscalis” program létrehozása ***I (vita)
 31.A Jogok és értékek program létrehozása ***I (vita)
 32.A képviselőcsoportok tagjai
 33.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 34.A litvániai Ignalina atomerőmű leszerelését segítő támogatási program * (vita)
 35.A következő ülésnap napirendje
 36.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (220 kb) Jelenléti ív (64 kb) A szavazások eredménye (260 kb) Név szerinti szavazás eredménye (9957 kb) 
 
Jegyzőkönyv (86 kb) Jelenléti ív (11 kb) A szavazások eredménye (63 kb) Név szerinti szavazás eredménye (321 kb) 
 
Jegyzőkönyv (332 kb) Jelenléti ív (70 kb) A szavazások eredménye (207 kb) Név szerinti szavazás eredménye (2002 kb) 
Utolsó frissítés: 2019. augusztus 6.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat