Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Trešdiena, 2019. gada 16. janvāris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 4.Dokumentu iesniegšana
 5.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu
 6.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 7.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 8.Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES (debates)
 9.Debates par Eiropas nākotni ar Spānijas premjerministru Pedro Sánchez Pérez-Castejón (debates)
 10.Sēdes atsākšana
 11.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (veiktie pasākumi)
 12.Balsošanas laiks
  
12.1.Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšana (balsošana)
  
12.2.Tiesas atzinums par to, vai ierosinātais ES un Marokas nolīgums par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam ir saderīgs ar Līgumiem (balsošana)
  
12.3.ES un Marokas nolīgums par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam (rezolūcija) (balsošana)
  
12.4.ES un Marokas nolīgums par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
12.5.ES un Ķīnas nolīgums saistībā ar PTO strīdu izšķiršanas procedūrām strīdā DS492 — Pasākumi, kas ietekmē dažu mājputnu gaļas produktu tarifu koncesijas *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
12.6.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) ***I (balsošana)
  
12.7.Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) ***I (balsošana)
  
12.8.Īpaši noteikumi attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg) ***I (balsošana)
  
12.9.Savienības PTO sarakstā iekļauto tarifa kvotu sadalījums pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES ***I (balsošana)
  
12.10.Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra (balsošana)
 13.Balsojumu skaidrojumi
 14.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 15.Sēdes atsākšana
 16.Parlamenta sastāvs
 17.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 18.Vispusīga Eiropas izglītība, pētniecība un totalitārās pagātnes atcerēšanās (debates par aktuāliem jautājumiem)
 19.Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā 2017. gadā (debates)
 20.Sēdes atsākšana
 21.Balsošanas laiks
  
21.1.Īpašas finansējuma programmas izveide kodoliekārtu izņemšanai no ekspluatācijas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
21.2.Īstenošanas ziņojums par Asociācijas nolīguma ar Centrālameriku tirdzniecības pīlāru (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
21.3.Programmas InvestEU izveide ***I (balsošana)
  
21.4.ES pagaidu ceļošanas dokuments * (balsošana)
  
21.5.Euratom pētniecības un mācību programma 2021.–2025. gadam * (balsošana)
  
21.6.Eiropas Centrālās bankas 2017. gada pārskats (balsošana)
  
21.7.Banku savienība: 2018. gada ziņojums (balsošana)
  
21.8.ES un Kolumbijas un Peru Tirdzniecības nolīguma īstenošana (balsošana)
  
21.9.Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā 2017. gadā (balsošana)
 22.Balsojumu skaidrojumi
 23.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 24.Sēdes atsākšana
 25.Maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos īstenošana (debates)
 26.Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats (debates)
 27.2017. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību kontroli (debates)
 28.Izmaiņas darba kārtībā
 29.Savienības budžeta aizsardzība vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs ***I (debates)
 30.Programmas “Fiscalis” izveide sadarbībai nodokļu uzlikšanas jomā ***I (debates)
 31.Programmas “Tiesības un vērtības” izveide ***I (debates)
 32.Politisko grupu sastāvs
 33.Komiteju un delegāciju sastāvs
 34.Kodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas palīdzības programma Ignalinas kodolelektrostacijai Lietuvā * (debates)
 35.Nākamās sēdes darba kārtība
 36.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (217 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb) Balsošanas rezultāti (259 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (9957 kb) 
 
Protokols (86 kb) Apmeklējumu reģistrs (11 kb) Balsošanas rezultāti (67 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (329 kb) 
 
Protokols (323 kb) Apmeklējumu reģistrs (72 kb) Balsošanas rezultāti (211 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (2005 kb) 
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 6. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika