Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
L-Erbgħa, 16 ta' Jannar 2019 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 3.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Dokumenti mressqa
 5.Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji
 6.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 7.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 8.Il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE (dibattitu)
 9.Dibattitu mal-President tal-Gvern ta' Spanja, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)
 10.Tkomplija tas-seduta
 11.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)
 12.Ħin tal-votazzjonijiet
  12.1.Għeluq tal-kontijiet tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) għas-sena finanzjarja 2016 (votazzjoni)
  12.2.Riferiment għal opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kompatibbiltà mat-Trattati tal-Ftehim propost bejn l-UE u l-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju (votazzjoni)
  12.3.Ftehim bejn l-UE u l-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju (Riżoluzzjoni) (votazzjoni)
  12.4.Ftehim bejn l-UE u l-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  12.5.Ftehim bejn l-UE u ċ-Ċina f'rabta mal-proċedimenti għas-soluzzjoni tat-tilwim DS492 tad-WTO - Miżuri li jaffettwaw il-konċessjonijiet tariffarji għal ċerti prodotti tal-laħam tal-pollam *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  12.6.Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) ***I (votazzjoni)
  12.7.Il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) ***I (votazzjoni)
  12.8.Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) ***I (votazzjoni)
  12.9.It-tqassim tal-kwoti tariffarji inklużi fl-iskeda tad-WTO tal-Unjoni wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I (votazzjoni)
  12.10.Il-proċedura tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi (votazzjoni)
 13.Spjegazzjonijiet tal-vot
 14.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 15.Tkomplija tas-seduta
 16.Kompożizzjoni tal-Parlament
 17.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 18.Approfondiment tat-tagħlim, tar-riċerka u tat-tifkira tal-passat totalitarju fl-Ewropa (dibattitu topiku)
 19.Is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2017 (dibattitu)
 20.Tkomplija tas-seduta
 21.Ħin tal-votazzjonijiet
  21.1.L-istabbiliment ta' programm finanzjarju speċifiku għad-dekummissjonar tal-faċilitajiet nukleari u l-ġestjoni tal-iskart radjuattiv * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  21.2.Rapport ta' implimentazzjoni dwar il-pilastru kummerċjali tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-Amerika Ċentrali (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  21.3.L-istabbiliment tal-Programm InvestEU ***I (votazzjoni)
  21.4.Dokument Provviżorju tal-Ivvjaġġar tal-UE * (votazzjoni)
  21.5.L-istabbiliment tal-Programm ta' Riċerka u Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika għall-perjodu 2021-2025 li jikkumplimenta Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni * (votazzjoni)
  21.6.Rapport Annwali 2017 tal-Bank Ċentrali Ewropew (votazzjoni)
  21.7.Unjoni Bankarja - Rapport annwali 2018 (votazzjoni)
  21.8.Implimentazzjoni tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-Kolombja u l-Perù (votazzjoni)
  21.9.Is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2017 (votazzjoni)
 22.Spjegazzjonijiet tal-vot
 23.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 24.Tkomplija tas-seduta
 25.Il-ġlieda kontra l-ħlas tard fi transazzjonijiet kummerċjali (dibattitu)
 26.Rapport Annwali dwar l-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment (dibattitu)
 27.Rapport Annwali 2017 dwar il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment (dibattitu)
 28.Modifika tal-aġenda
 29.Il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri ***I (dibattitu)
 30.L-istabbiliment tal-programm "Fiscalis" għall-kooperazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni ***I (dibattitu)
 31.L-istabbiliment tal-programm "Drittijiet u Valuri" ***I (dibattitu)
 32.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 33.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 34.Il-programm ta' assistenza għad-dekummissjonar nukleari tal-impjant tal-enerġija nukleari ta' Ignalina fil-Litwanja * (dibattitu)
 35.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 36.Għeluq tas-seduta
 Lista tal-Membri preżenti
Minuti (217 kb) Lista tal-Membri preżenti (64 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (260 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (9957 kb) 
 
Minuti (87 kb) Lista tal-Membri preżenti (11 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (63 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (322 kb) 
 
Minuti (334 kb) Lista tal-Membri preżenti (72 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (213 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (2001 kb) 
Aġġornata l-aħħar: 6 ta' Awwissu 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza