Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 16 januari 2019 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Ingekomen stukken
 5.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 6.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 7.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 8.De terugtrekking van het VK uit de EU (debat)
 9.Debat met Pedro Sánchez Pérez-Castejón, premier van Spanje, over de toekomst van Europa (debat)
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (opvolging)
 12.Stemmingen
  12.1.Afsluiting van de rekeningen van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2016 (stemming)
  12.2.Verzoek aan het Hof van Justitie om advies inzake de verenigbaarheid van de Verdragen en de Overeenkomst tussen de EU en Marokko over de wijziging van de Protocollennrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst (stemming)
  12.3.Overeenkomst EU-Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst Koninkrijk Marokko (resolutie) (stemming)
  12.4.Overeenkomst EU-Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  12.5.Overeenkomst EU-China in verband met de WTO-procedure voor geschillenbeslechting DS492 - Maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde pluimveevleesproducten *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  12.6.Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) ***I (stemming)
  12.7.Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) ***I (stemming)
  12.8.Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ***I (stemming)
  12.9.Verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU ***I (stemming)
  12.10.Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden (stemming)
 13.Stemverklaringen
 14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 15.Hervatting van de vergadering
 16.Samenstelling Parlement
 17.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 18.Omvattend Europees onderricht over, onderzoek naar en herdenking van het totalitaire verleden (actualiteitendebat)
 19.Situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2017 (debat)
 20.Hervatting van de vergadering
 21.Stemmingen
  21.1.Vaststelling van een specifiek financieel programma voor de ontmanteling van nucleaire faciliteiten en het beheer van kernafval * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  21.2.Uitvoering van de handelspijler van de associatieovereenkomst met Midden-Amerika (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  21.3.Vaststelling van het InvestEU-programma ***I (stemming)
  21.4.EU-noodreisdocument * (stemming)
  21.5.Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van Euratom 2021-2025 * (stemming)
  21.6.Jaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank (stemming)
  21.7.Bankenunie - jaarverslag 2018 (stemming)
  21.8.Uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru (stemming)
  21.9.Situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2017 (stemming)
 22.Stemverklaringen
 23.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 24.Hervatting van de vergadering
 25.Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (debat)
 26.Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (debat)
 27.Jaarverslag 2017 over de controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (debat)
 28.Wijziging van de agenda
 29.Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten ***I (debat)
 30.Vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen ***I (debat)
 31.Vaststelling van het programma Rechten en waarden ***I (debat)
 32.Samenstelling fracties
 33.Samenstelling commissies en delegaties
 34.Bijstandsprogramma voor de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in Litouwen * (debat)
 35.Agenda van de volgende vergadering
 36.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (215 kb) Presentielijst (64 kb) Uitslag van de stemming (258 kb) Hoofdelijke stemming (9957 kb) 
 
Notulen (86 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (62 kb) Hoofdelijke stemming (335 kb) 
 
Notulen (326 kb) Presentielijst (70 kb) Uitslag van de stemming (199 kb) Hoofdelijke stemming (2000 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 6 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid