Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 16 stycznia 2019 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Składanie dokumentów
 5.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 6.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 7.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 8.Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE (debata)
 9.Debata z premierem Hiszpanii Pedrem Sánchezem Pérezem-Castejónem na temat przyszłości Europy (debata)
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (podjęte kroki)
 12.Głosowanie
  
12.1.Zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2016 (głosowanie)
  
12.2.Zasięgnięcie opinii Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z Traktatami proponowanego porozumienia między UE a Marokiem dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i nr 4 do Układu eurośródziemnomorskiego (głosowanie)
  
12.3.Porozumienie między UE a Marokiem dotyczące zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego (rezolucja) (głosowanie)
  
12.4.Porozumienie między UE a Marokiem dotyczące zmiany protokołów nr 1 i nr 4 do Układu eurośródziemnomorskiego *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
12.5.Porozumienie między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową w związku z postępowaniem dotyczącym rozstrzygnięcia sporu na forum WTO w sprawie DS492 „Środki wpływające na koncesje taryfowe na niektóre wyroby z mięsa drobiowego” *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
12.6.Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ***I (głosowanie)
  
12.7.Europejski Fundusz Społeczny Plus ***I (głosowanie)
  
12.8.Przepisy szczegółowe dotyczące celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) ***I (głosowanie)
  
12.9.Podział kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I (głosowanie)
  
12.10.Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu (głosowanie)
 13.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 14.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Skład Parlamentu
 17.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 18.Wszechstronne europejskie badania naukowe i edukacja w zakresie totalitarnej przeszłości oraz upamiętnianie jej (debata na aktualny temat)
 19.Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2017 r. (debata)
 20.Wznowienie posiedzenia
 21.Głosowanie
  
21.1.Ustanowienie specjalnego programu likwidacji obiektów jądrowych i gospodarowania odpadami promieniotwórczymi * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
21.2.Sprawozdanie z wdrażania filaru handlowego układu o stowarzyszeniu z Ameryką Środkową (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
21.3.Ustanowienie Programu InvestEU ***I (głosowanie)
  
21.4.Tymczasowy unijny dokument podróży * (głosowanie)
  
21.5.Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na lata 2021-2025 * (głosowanie)
  
21.6.Roczny raport EBC za rok 2017 (głosowanie)
  
21.7.Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2018 (głosowanie)
  
21.8.Wdrożenie umowy o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru (głosowanie)
  
21.9.Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2017 r. (głosowanie)
 22.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 23.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 24.Wznowienie posiedzenia
 25.Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (debata)
 26.Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (debata)
 27.Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI w 2017 r. (debata)
 28.Zmiana porządku obrad
 29.Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich ***I (debata)
 30.Ustanowienie programu Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania ***I (debata)
 31.Ustanowienie programu „Prawa i Wartości” ***I (debata)
 32.Skład grup politycznych
 33.Skład komisji i delegacji
 34.Program pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie * (debata)
 35.Porządek obrad następnego posiedzenia
 36.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (215 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (259 kb) Wyniki głosowań imiennych (9957 kb) 
 
Protokół (87 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (65 kb) Wyniki głosowań imiennych (322 kb) 
 
Protokół (331 kb) Lista obecności (71 kb) Wyniki głosowania (210 kb) Wyniki głosowań imiennych (1998 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności