Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Miercuri, 16 ianuarie 2019 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Declarația Președintelui
 3.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 4.Depunere de documente
 5.Transferuri de credite și decizii bugetare
 6.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 7.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 8.Retragerea Regatului Unit din UE (dezbatere)
 9.Dezbatere cu Preşedintele Guvernului Spaniei, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, cu privire la viitorul Europei (dezbatere)
 10.Reluarea ședinței
 11.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură) (cursul dat)
 12.Votare
  
12.1.Închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2016 (vot)
  
12.2.Decizia de a solicita avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a acordului prevăzut între UE și Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean (vot)
  
12.3.Acordul UE-Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean (Rezoluție) (vot)
  
12.4.Acordul UE-Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
12.5.Acordul UE-China în legătură cu procedura OMC de soluționare a litigiului DS492 „Măsuri care afectează concesiile tarifare privind anumite produse din carne de pasăre” *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
12.6.Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) ***I (vot)
  
12.7.Fondul social european Plus (FSE+) ***I (vot)
  
12.8.Dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă ***I (vot)
  
12.9.Repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii Regatului Unit din Uniune ***I (vot)
  
12.10.Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune (vot)
 13.Explicații privind votul
 14.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 15.Reluarea ședinței
 16.Componența Parlamentului
 17.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 18.Predarea și cercetarea amănunțită a regimurilor totalitare din trecutul Europei și păstrarea vie a memoriei lor (dezbatere pe o temă de actualitate)
 19.Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2017 (dezbatere)
 20.Reluarea ședinței
 21.Votare
  
21.1.Instituirea unui program financiar specific pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
21.2.Raportul privind punerea în aplicare a pilonului comercial al Acordului de asociere cu America Centrală (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
21.3.Instituirea Programului InvestEU ***I (vot)
  
21.4.Documentul de călătorie provizoriu al UE * (vot)
  
21.5.Programul pentru cercetare și formare 2021-2025 al Euratom * (vot)
  
21.6.Raportul anual al Băncii Centrale Europene pe 2017 (vot)
  
21.7.Uniunea bancară - Raportul anual pe 2018 (vot)
  
21.8.Punerea în aplicare a Acordului comercial UE - Columbia și Peru (vot)
  
21.9.Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2017 (vot)
 22.Explicații privind votul
 23.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 24.Reluarea ședinței
 25.Combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale (dezbatere)
 26.Raport anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții (dezbatere)
 27.Raportul anual pe 2017 privind controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții (dezbatere)
 28.Modificarea ordinii de zi
 29.Protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre ***I (dezbatere)
 30.Instituirea programului „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal ***I (dezbatere)
 31.Instituirea programului „Drepturi și valori” ***I (dezbatere)
 32.Componența grupurilor politice
 33.Componența comisiilor și delegațiilor
 34.Programul de asistență pentru dezafectarea nucleară a centralei nucleare Ignalina din Lituania * (dezbatere)
 35.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 36.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (222 kb) Listă de prezență (64 kb) Rezultatele voturilor (259 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (9957 kb) 
 
Proces-verbal (87 kb) Listă de prezență (11 kb) Rezultatele voturilor (62 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (316 kb) 
 
Proces-verbal (324 kb) Listă de prezență (72 kb) Rezultatele voturilor (207 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (2011 kb) 
Ultima actualizare: 6 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate