Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 16. januára 2019 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vyhlásenie Predsedníctva
 3.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Predloženie dokumentov
 5.Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 6.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 7.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 8.Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (rozprava)
 9.Rozprava so španielskym predsedom vlády Pedrom Sánchezom Pérezom-Castejónom o budúcnosti Európy (rozprava)
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 12.Hlasovanie
  
12.1.Účtovná závierka Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) za rozpočtový rok 2016 (hlasovanie)
  
12.2.Žiadosť o stanovisko Súdneho dvora k súladu Dohody medzi EÚ a Marokom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k euro-stredomorskej dohode so zmluvami (hlasovanie)
  
12.3.Dohoda medzi EÚ a Marokom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení (uznesenie) (hlasovanie)
  
12.4.Dohoda medzi EÚ a Marokom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
12.5.Dohoda medzi EÚ a Čínou v súvislosti s konaním WTO týkajúcim sa riešenia sporu DS 492 – Opatrenia s vplyvom na colné koncesie na určité výrobky z hydinového mäsa *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
12.6.Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) ***I (hlasovanie)
  
12.7.Európsky sociálny fond plus (ESF+) ***I (hlasovanie)
  
12.8.Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) ***I (hlasovanie)
  
12.9.Proporčné rozdelenie colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie ***I (hlasovanie)
  
12.10.Postup Únie pre povoľovanie pesticídov (hlasovanie)
 13.Vysvetlenia hlasovania
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 15.Pokračovanie rokovania
 16.Zloženie Parlamentu
 17.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 18.Komplexné európske vzdelávanie, výskum a spomienka na totalitnú minulosť (tematická rozprava)
 19.Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2017 (rozprava)
 20.Pokračovanie rokovania
 21.Hlasovanie
  
21.1.Stanovenie účelového programu financovania vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a nakladania s rádioaktívnym odpadom * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
21.2.Správa o vykonávaní obchodného piliera dohody o pridružení so Strednou Amerikou (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
21.3.Zriadenie Programu InvestEU ***I (hlasovanie)
  
21.4.Náhradný cestovný doklad EÚ * (hlasovanie)
  
21.5.Stanovenie výskumného a vzdelávacieho programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu na obdobie 2021 – 2025, ktorým sa dopĺňa program Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inovácie * (hlasovanie)
  
21.6.Výročná správa ECB za rok 2017 (hlasovanie)
  
21.7.Banková únia – výročná správa za rok 2018 (hlasovanie)
  
21.8.Vykonávanie Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru (hlasovanie)
  
21.9.Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2017 (hlasovanie)
 22.Vysvetlenia hlasovania
 23.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 24.Pokračovanie rokovania
 25.Vykonávanie smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (rozprava)
 26.Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (rozprava)
 27.Výročná správa o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2017 (rozprava)
 28.Zmena programu rokovania
 29.Ochrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch ***I (rozprava)
 30.Stanovenie programu spolupráce v daňovej oblasti „Fiscalis“ ***I (rozprava)
 31.Zriadenie programu Práva a hodnoty ***I (rozprava)
 32.Zloženie politických skupín
 33.Zloženie výborov a delegácií
 34.Program pomoci na vyraďovanie jadrovej elektrárne Ignalina v Litve z prevádzky * (rozprava)
 35.Program rokovania na nasledujúci deň
 36.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (212 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (257 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (9957 kb) 
 
Zápisnica (88 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (63 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (319 kb) 
 
Zápisnica (327 kb) Prezenčná listina (71 kb) Výsledky hlasovania (208 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1998 kb) 
Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia