Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Sreda, 16. januar 2019 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Izjava predsedujočega
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 4.Predložitev dokumentov
 5.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve
 6.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 7.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 8.Izstop Združenega kraljestva iz EU (razprava)
 9.Razprava s španskim predsednikom vlade Pedrom Sánchezom Pérez-Castejónom o prihodnosti Evrope (razprava)
 10.Nadaljevanje seje
 11.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika) (nadaljni ukrepi)
 12.Čas glasovanja
  12.1.Zaključni račun Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2016 (glasovanje)
  12.2.Pridobitev mnenja Sodišča Evropske unije o združljivosti Sporazuma med EU in Marokom o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu sporazumu s Pogodbama (glasovanje)
  12.3.Sporazum med EU in Marokom o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu sporazumu (resolucija) (glasovanje)
  12.4.Sporazum med EU in Marokom o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu sporazumu *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  12.5.Sporazum med EU in Kitajsko v zvezi s postopkom STO za reševanje sporov DS492 – Ukrepi, ki vplivajo na tarifne koncesije za nekatere proizvode iz perutninskega mesa *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  12.6.Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) ***I (glasovanje)
  12.7.Evropski socialni sklad plus (ESS+) ***I (glasovanje)
  12.8.Posebne določbe za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg) ***I (glasovanje)
  12.9.Porazdelitev tarifnih kvot, vključenih na seznam Unije v okviru STO, po izstopu Združenega kraljestva iz EU ***I (glasovanje)
  12.10.Postopek Unije za registracijo pesticidov (glasovanje)
 13.Obrazložitve glasovanja
 14.Popravki in namere glasovanj
 15.Nadaljevanje seje
 16.Sestava Parlamenta
 17.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 18.Celovito evropsko izobraževanje o totalitarni preteklosti, njeno raziskovanje in ohranjanje spomina nanjo (tematska razprava)
 19.Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2017 (razprava)
 20.Nadaljevanje seje
 21.Čas glasovanja
  21.1.Vzpostavitev namenskega finančnega programa za razgradnjo jedrskih objektov in ravnanje z radioaktivnimi odpadki * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  21.2.Poročilo o izvajanju trgovinskega stebra pridružitvenega sporazuma s Srednjo Ameriko (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  21.3.Vzpostavitev programa InvestEU ***I (glasovanje)
  21.4.Potna listina EU za vrnitev * (glasovanje)
  21.5.Program za raziskave in usposabljanje Euratom za obdobje 2021–2025 * (glasovanje)
  21.6.Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2017 (glasovanje)
  21.7.Bančna unija – letno poročilo za leto 2018 (glasovanje)
  21.8.Izvajanje trgovinskega sporazuma med EU ter Kolumbijo in Perujem (glasovanje)
  21.9.Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2017 (glasovanje)
 22.Obrazložitve glasovanja
 23.Popravki in namere glasovanj
 24.Nadaljevanje seje
 25.Boj proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (razprava)
 26.Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke (razprava)
 27.Letno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke za leto 2017 (razprava)
 28.Sprememba dnevnega reda
 29.Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah ***I (razprava)
 30.Vzpostavitev programa „Fiscalis“ za sodelovanje na področju obdavčitve ***I (razprava)
 31.Vzpostavitev programa za pravice in vrednote ***I (razprava)
 32.Članstvo v političnih skupinah
 33.Sestava odborov in delegacij
 34.Program pomoči pri razgradnji jedrske elektrarne Ignalina v Litvi * (razprava)
 35.Dnevni red naslednje seje
 36.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik (210 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanja (256 kb) Poimensko glasovanje (9957 kb) 
 
Zapisnik (86 kb) Seznam navzočih (11 kb) Izidi glasovanja (63 kb) Poimensko glasovanje (531 kb) 
 
Zapisnik (313 kb) Seznam navzočih (72 kb) Izidi glasovanja (202 kb) Poimensko glasovanje (1996 kb) 
Zadnja posodobitev: 6. avgust 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov