Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 16 januari 2019 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Uttalande av talmannen
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Inkomna dokument
 5.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 6.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 7.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 8.Förenade kungarikets utträde ur EU (debatt)
 9.Diskussion med Spaniens premiärminister, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, om EU:s framtid (debatt)
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (uppföljning)
 12.Omröstning
  
12.1.Avslutande av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för räkenskapsåret 2016 (omröstning)
  
12.2.Begäran om ett yttrande från domstolen över huruvida det planerade avtalet EU-Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet är förenligt med fördragen (omröstning)
  
12.3.Avtal EU-Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet (resolution) (omröstning)
  
12.4.Avtal EU-Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.5.Avtal EU-Kina i samband med WTO-tvistlösningsförfarandet DS492 – åtgärder som påverkar tullmedgivanden för vissa köttprodukter av fjäderfä *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.6.Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ***I (omröstning)
  
12.7.Europeiska socialfonden+ (ESF+) ***I (omröstning)
  
12.8.Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ***I (omröstning)
  
12.9.Fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen ***I (omröstning)
  
12.10.Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel (omröstning)
 13.Röstförklaringar
 14.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.Parlamentets sammansättning
 17.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 18.Omfattande europeisk undervisning och forskning om samt hågkomst av det totalitära förflutna (debatt om en aktuell fråga)
 19.Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2017 (debatt)
 20.Återupptagande av sammanträdet
 21.Omröstning
  
21.1.Inrättande av ett särskilt finansieringsprogram för avveckling av kärntekniska anläggningar och hantering av radioaktivt avfall * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
21.2.Genomförandet av handelspelaren i associeringsavtalet med Centralamerika (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
21.3.Inrättande av InvestEU-programmet ***I (omröstning)
  
21.4.Provisorisk EU-resehandling * (omröstning)
  
21.5.Euratoms forsknings- och utbildningsprogram 2021-2025 * (omröstning)
  
21.6.Europeiska centralbankens årsrapport för 2017 (omröstning)
  
21.7.Bankunionen - årsrapport 2018 (omröstning)
  
21.8.Genomförandet av handelsavtalet EU-Colombia och Peru (omröstning)
  
21.9.Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2017 (omröstning)
 22.Röstförklaringar
 23.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 24.Återupptagande av sammanträdet
 25.Bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (debatt)
 26.Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (debatt)
 27.Årsrapporten 2017 om kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (debatt)
 28.Ändring av föredragningslistan
 29.Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna ***I (debatt)
 30.Inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet ***I (debatt)
 31.Inrättande av programmet för rättigheter och värden ***I (debatt)
 32.De politiska gruppernas sammansättning
 33.Utskottens och delegationernas sammansättning
 34.Stödprogrammet för avveckling av kärnkraftverket Ignalina i Litauen * (debatt)
 35.Föredragningslista för nästa sammanträde
 36.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (215 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (257 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (9957 kb) 
 
Protokoll (85 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (63 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (328 kb) 
 
Protokoll (319 kb) Närvarolista (71 kb) Omröstningsresultat (196 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1998 kb) 
Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy