Index 
Jegyzőkönyv
PDF 332kWORD 86k
2019. január 16., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Az elnök nyilatkozata
 3.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 4.Dokumentumok benyújtása
 5.Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok
 6.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 7.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 8.Az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból (vita)
 9.Vita Pedro Sánchez Pérez-Castejón spanyol miniszterelnökkel Európa jövőjéről (vita)
 10.Az ülés folytatása
 11.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke) (további intézkedések)
 12.Szavazások órája
  
12.1.Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárása (szavazás)
  
12.2.A Bíróság véleménye iránti kérelem az euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról szóló, javasolt EU–Marokkó-megállapodás Szerződésekkel való összeegyeztethetőségéről (szavazás)
  
12.3.EU–Marokkó-megállapodás az euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról (állásfoglalás) (szavazás)
  
12.4.EU–Marokkó-megállapodás az euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
12.5.EU–Kína-megállapodás az egyes baromfihús-készítményekre vonatkozó vámkedvezményeket érintő intézkedések ügyében indított DS492 számú WTO-vitarendezési eljárással kapcsolatosan *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
12.6.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) ***I (szavazás)
  
12.7.Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) ***I (szavazás)
  
12.8.Az európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezések ***I (szavazás)
  
12.9.Az Unió WTO engedményes listájában szereplő vámkontingenseknek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése miatt szükséges arányos felosztása ***I (szavazás)
  
12.10.A peszticidek uniós engedélyezési eljárása (szavazás)
 13.A szavazáshoz fűzött indokolások
 14.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 15.Az ülés folytatása
 16.A Parlament tagjai
 17.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 18.A totalitárius múlt átfogó európai oktatása, kutatása és emlékezete (vita időszerű kérdésekről)
 19.Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2017-ben (vita)
 20.Az ülés folytatása
 21.Szavazások órája
  
21.1.A nukleáris létesítmények leszerelésére és a radioaktív hulladékok kezelésére irányuló célzott pénzügyi program létrehozása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
21.2.A Közép-Amerikával kötött társulási megállapodás kereskedelmi pillérének végrehajtása (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
21.3.Az InvestEU program létrehozása ***I (szavazás)
  
21.4.Az uniós ideiglenes úti okmány * (szavazás)
  
21.5.Euratom kutatási és képzési program (2021–2025) * (szavazás)
  
21.6.Az Európai Központi Bank 2017. évi éves jelentése (szavazás)
  
21.7.Bankunió – 2018. évi éves jelentés (szavazás)
  
21.8.Az Európai Unió és Kolumbia, illetve Peru közötti kereskedelmi megállapodás végrehajtása (szavazás)
  
21.9.Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2017-ben (szavazás)
 22.A szavazáshoz fűzött indokolások
 23.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 24.Az ülés folytatása
 25.A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépés (vita)
 26.Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységéről (vita)
 27.Éves jelentés az Európai Beruházási Bank 2017. évi pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről (vita)
 28.A napirend módosítása
 29.A tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelme ***I (vita)
 30.Az adóügyi együttműködést szolgáló „Fiscalis” program létrehozása ***I (vita)
 31.A Jogok és értékek program létrehozása ***I (vita)
 32.A képviselőcsoportok tagjai
 33.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 34.A litvániai Ignalina atomerőmű leszerelését segítő támogatási program * (vita)
 35.A következő ülésnap napirendje
 36.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 08.35-kor nyitják meg.


2. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz azzal kapcsolatban, hogy a brit parlament tegnap elutasította a brexitről szóló megállapodást. Megerősíti, hogy a tárgyalásokkal megbízott csoport és Michel Barnier továbbra is a Parlament bizalmát élvezik. Hangsúlyozza, hogy minden eshetőségre, akár a megállapodás nélküli kilépésre is fel kell készülni. Az Egyesült Királyságban élő uniós polgárok és az Unió területén élő brit állampolgárok érdekeire egyaránt tekintettel kell lenni. Figyelembe kell venni továbbá az Ír Köztársaság és az Észak-Írország közötti határ kérdését.


3. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   A Togóban kialakult helyzet (2019/2518(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski és Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében, Togóról (B8-0065/2019);

—   Sabine Lösing, Marie Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marie Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis és Takis Hadjigeorgiou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Togóban kialakult helyzetről (B8-0067/2019);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében, Togóról (B8-0068/2019);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri és Maria Arena, az S&D képviselőcsoport nevében, a Togóban kialakult helyzetről (B8-0069/2019);

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Jordi Solé, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francis Zammit Dimech és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében, a Togóban kialakult helyzetről (B8-0070/2019).

II.   Azerbajdzsán, különös tekintettel Mehman Huseynov ügyére (2019/2511(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler és Indrek Tarand, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Azerbajdzsánról, különös tekintettel Mehman Huseynov ügyére (B8-0056/2019);

—   Ignazio Corrao és Fabio Massimo Castaldo, az EFDD képviselőcsoport nevében, Azerbajdzsánról, különös tekintettel Mehman Huseynov ügyére (B8-0058/2019);

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Valdemar Tomaševski és Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében, Azerbajdzsánról, különös tekintettel Mehman Huseynov ügyére (B8-0059/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva és Stelios Kouloglou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Azerbajdzsánról, különös tekintettel Mehman Huseynov ügyére (B8-0061/2019);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében, Azerbajdzsánról, különös tekintettel Mehman Huseynov ügyére (B8-0063/2019);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri és Ana Gomes, az S&D képviselőcsoport nevében, Azerbajdzsánról, különös tekintettel Mehman Huseynov ügyére (B8-0064/2019);

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Helga Stevens, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Jordi Solé, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso és Francis Zammit Dimech, a PPE képviselőcsoport nevében, Azerbajdzsánról, különös tekintettel Mehman Huseynov ügyére (B8-0066/2019).

III.   Szudán (2019/2512(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Valdemar Tomaševski és Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében, Szudánról (B8-0053/2019);

—   Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Marie Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou és Emmanuel Maurel, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Szudánról (B8-0054/2019);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun és Tilly Metz, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Szudánról (B8-055/2019);

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében, Szudánról (B8-0057/2019);

—   Elena Valenciano és Pier Antonio Panzeri, az S&D képviselőcsoport nevében, Szudánról (B8-0060/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Bogusław Sonik, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Ivo Belet, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Antonio López Istúriz White, Francis Zammit Dimech és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében, Szudánról (B8-0062/2019).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


4. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumot nyújtották be:

- Javaslat a DEC 36/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0001/2019 - C8-0027/2019 - 2019/2000(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG


5. Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok

A költségvetési rendelet 31. cikke (6) bekezdésének megfelelően az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot a DEC 32/2018. és DEC 35/2018. sz. – III. szakasz – Bizottság – előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyásáról.

A költségvetési rendelet 27. cikke (4) bekezdésének megfelelően az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot a DEC 33/2018. sz. – III. szakasz – Bizottság – előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyásáról.

A költségvetési rendelet 29. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést az európai adatvédelmi biztos INF 3/2018. sz. előirányzat-átcsoportosítása ellen.

A költségvetési rendelet 25. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést az Európai Külügyi Szolgálat INF 2/2018. sz. előirányzat-átcsoportosítása ellen.

A költségvetési rendelet 25. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést a Bíróság 3-INF 3/2018. és 4-INF/2018. sz. előirányzat-átcsoportosítása ellen.


6. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapír-finanszírozási ügyletek kereskedési adattárakban tárolt adataihoz való hozzáférésre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)08330 - 2018/2987(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárként való nyilvántartásba vétel, és a nyilvántartásba vétel kiterjesztése iránti kérelem részleteit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)08331 - 2018/2992(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatok kereskedési adattárak általi gyűjtésére, ellenőrzésére, összesítésére, összehasonlítására és közzétételére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)08332 - 2018/2990(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által a kereskedési adattáraknak felszámított díjak tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)08333 - 2018/2988(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatos, kereskedési adattárak számára szolgáltatandó adatok meghatározására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)08334 - 2018/2986(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a kereskedési adattárakban tárolt adatokhoz való hozzáférés tekintetében történő módosításáról (C(2018)08335 - 2018/2993(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 150/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem részleteit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő módosításáról (C(2018)08336 - 2018/2991(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 14.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és V. mellékletének módosításáról (C(2018)08376 - 2018/2982(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 11.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a fenti irányelv 3.cikke (3) bekezdésének g) pontjában hivatkozott alapvető követelményeknek a mobilkészülékekről érkező segélyhívások esetén a hívó helymeghatározása céljából történő alkalmazására tekintettel való kiegészítéséről (C(2018)08383 - 2018/2984(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 12.

utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az uralkodó piaci feltételeket tükröző árakra vonatkozó követelmény pontosítása, valamint egyes rendelkezések frissítése és helyesbítése céljából történő módosításáról és helyesbítéséről (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 12.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

A kifogás benyújtási határidejének meghosszabítása egy hónappal az Európai Parlament kérésére

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti kkv-tőkefinanszírozási piacok elterjedésének előmozdítása céljából az (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek egyes nyilvántartásbavételi feltételek tekintetében történő módosításáról (C(2018)08442 - 2018/2985(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2004/757/IB tanácsi kerethatározat mellékletének a kábítószer fogalommeghatározása új pszichoaktív anyagokkal való kiegészítése céljából történő módosításáról (C(2018)08460 - 2018/2989(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a belső biztonsági alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról szóló 515/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról (C(2018)08465 - 2018/2994(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 14.

utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE

A kifogás benyújtási határidejének meghosszabbítása: az Európai Parlament kérésére további 2 hónap.

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról szóló 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról (C(2018)08466 - 2018/2996(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 14.

utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE

A kifogás benyújtási határidejének meghosszabbítása: az Európai Parlament kérésére további 2 hónap.

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az átalányalapú egységköltségeknek és egyösszegű átalányoknak a tagállami kiadások Bizottság általi visszatérítése céljából való meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU)2015/2195 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2018)08468 - 2018/2999(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 19.

utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés keretében létrehozott és az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 70.cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 18.

utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG, CONT, EMPL (az eljárási szabályzat 54. cikke), ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke), TRAN (az eljárási szabályzat 54. cikke), REGI (az eljárási szabályzat 54. cikke), AGRI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egységes elektronikus beszámolási formátumot meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)08612 - 2018/2995(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 17.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON, IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke), JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a kibocsátási egységek harmonizált ingyenes kiosztására vonatkozó uniós szintű átmeneti szabályoknak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról (C(2018)08664 - 2018/3005(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 19.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék létrehozásáról szóló, 2013. május 2-i 389/2013 bizottsági rendelet módosításáról (C(2018)08871 - 2018/3001(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 19.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a földrajzi megoszlási szintek tekintetében történő módosításáról (C(2018)08872 - 2018/3002(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 19.

utalva az illetékes bizottsághoz: INTA, ECON (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet az elszámolási kötelezettségre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében kiegészítő (EU) 2015/2205 felhatalmazáson alapuló rendeletnek, (EU) 2016/592 felhatalmazáson alapuló rendeletnek és (EU) 2016/1178 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az egyes tőzsén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó elszámolási kötelezettség alkalmazása elhalasztott kezdőnapjainak későbbre időzítése céljából történő módosításáról (C(2018)09047 - 2018/2998(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 19.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, a Csatorna-szigetek és a Man-sziget területére belépő vagy onnan kilépő áruk tengeri szállításához kapcsolódó belépési gyűjtő árunyilatkozatok és indulás előtti árunyilatkozatok benyújtási határidői tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)09094 - 2018/3000(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 19.

utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő (EU) 2016/2251 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a nem központi szerződő félen keresztül elszámolt bizonyos tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre alkalmazott kockázatkezelési eljárások szerződő felek általi alkalmazási lehetőségének végét meghatározó időpontok tekintetében történő módosításáról (C(2018)09118 - 2018/3003(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 19.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő (EU) 2015/2205 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek, az (EU) 2016/592 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek és az (EU) 2016/1178 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek a bizonyos ügylettípusokra vonatkozó elszámolási kötelezettség hatálybalépésének időpontja tekintetében történő módosításáról (C(2018)09122 - 2018/3004(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 19.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/821 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ónnal, a tantállal, a volfrámmal és az arannyal kapcsolatban a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében alkalmazott rendszerek értékelése és elismerése során alkalmazandó módszertan és kritériumok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)00009 - 2019/2519(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. január 11.

utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

Felhatalmazáson alapuló jogiaktus-tervezetek, melyek esetében a határidőt az illetékes bizottság kérésére 1-ről 3 hónapra módosították:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó elektronikus központi nyilvántartás kialakítására, működtetésére és naprakészen tartására, valamint az abban foglalt információkhoz való hozzáférésre vonatkozó technikai követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)07666 – 2018/2963(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, az illetékes bizottság kérésére, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. november 29.
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapír-finanszírozási ügyletek kereskedési adattárakban tárolt adataihoz való hozzáférésre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018) 8330 – 2018/2987(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, az illetékes bizottság kérésére, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 13.
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárként való nyilvántartásba vétel, és a nyilvántartásba vétel kiterjesztése iránti kérelem részleteit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018) 8331 – 2018/2992(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, az illetékes bizottság kérésére, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 13.
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó adatok kereskedési adattárak általi gyűjtésére, ellenőrzésére, összesítésére, összehasonlítására és közzétételére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018) 8332 – 2018/2990(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, az illetékes bizottság kérésére, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 13.
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapír-finanszírozási ügyletekkel kapcsolatos, kereskedési adattárak számára szolgáltatandó adatok meghatározására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018) 8334 – 2018/2986(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, az illetékes bizottság kérésére, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 13.
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a kereskedési adattárakban tárolt adatokhoz való hozzáférés tekintetében történő módosításáról (C(2018) 8335 – 2018/2993(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, az illetékes bizottság kérésére, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 13.
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 150/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem részleteit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő módosításáról (C(2018) 8336 – 2018/2991(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, az illetékes bizottság kérésére, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 14.
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON


7. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról (D059537/02 - 2019/2505(RPS) - határidő: 2019. április 9.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: AGRI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról (D059585/01 - 2019/2501(RPS) - határidő: 2019. április 8.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének módosításáról (D059589/01 - 2019/2502(RPS) - határidő: 2019. április 8.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. és V. mellékletének módosításáról (D059590/01 - 2019/2503(RPS) - határidő: 2019. április 8.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III., és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található klotianidin, cikloxidim, epoxikonazol, flonikamid, haloxifop, mandesztrobin, mepikvát, Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 törzs és prohexadion megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról (D059754/02 - 2019/2520(RPS) - határidő: 2019. március 15.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille] tekintetében történő módosításáról (D059790/02 - 2019/2506(RPS) - határidő: 2019. április 8.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete egy élelmiszerekkel kapcsolatos, a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítás engedélyezésének elutasításáról (D059792/02 - 2019/2507(RPS) - határidő: 2019. április 8.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke), JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének az állati eredetű zsírokban természetes módon előforduló transzzsírsavaktól eltérő transzzsírsavak tekintetében történő módosításáról (D059925/02 - 2019/2504(RPS) - határidő: 2019. április 8.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI


8. Az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból (2018/2970(RSP))

Melania Ciot (a Tanács soros elnöke) és Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Michel Barnier (a tárgyalócsoport vezetője).

Az elnök megerősíti, hogy a Parlament bízik Michel Barnier-ban, és köszönetet mond a brexit-tárgyalásokban való részvétellel megbízott csoportnak.

Felszólal Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Roberto Gualtieri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Martina Anderson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Elmar Brok, Josef Weidenholzer aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Bill Etheridge, Alyn Smith, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: David Coburn, Barbara Spinelli és Janice Atkinson.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal Seán Kelly, Seb Dance, Molly Scott Cato, Esteban González Pons aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Bill Etheridge, és Esther de Lange.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Georgios Kyrtsos, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Alojz Peterle, Marc Tarabella, Joachim Starbatty, Luke Ming Flanagan, Gunnar Hökmark és Maria Grapini.

Felszólal Frans Timmermans és Melania Ciot.

A vitát berekesztik.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

9. Vita Pedro Sánchez Pérez-Castejón spanyol miniszterelnökkel Európa jövőjéről (vita)

Vita Pedro Sánchez Pérez-Castejón spanyol miniszterelnökkel Európa jövőjéről (2018/2748(RSP))

A vita bevezetéseképpen az elnök rövid nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Pedro Sánchez Pérez-Castejón (spanyol miniszterelnök).

Felszólal: Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke).

Felszólal Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Hans-Olaf Henkel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Kazimierz Michał Ujazdowski, független.

Felszólal: Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Esteban González Pons, Iratxe García Pérez, Joachim Starbatty, Javier Nart, José Bové, Miguel Urbán Crespo, William (The Earl of) Dartmouth, Georgios Epitideios, Esther de Lange, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Lara Comi, Markus Ferber, Molnár Csaba, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Pilar del Castillo Vera, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Carlos Iturgaiz, Javi López, Gabriel Mato, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon és Michael Detjen.

Felszólal: Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

A vitát berekesztik.

(Az ülést a szavazások órájáig néhány pillanatra felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI alelnök

10. Az ülés folytatása

Az ülés 13.06-kor folytatódik.

°
° ° °

Felszólal: Daniele Viotti.


11. Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke) (további intézkedések)

Az elnök bejelenti, hogy a 2019. január 14-i, hétfői jegyzőkönyvben (2019.1.14-i jegyzőkönyv, 9. pont) bejelentett határozatokkal kapcsolatban a következők részéről kapott szavazásra irányuló kérelmeket:

—   az ECR képviselőcsoporttól és más képviselőktől a JURI bizottságnak az (EU) 2017/1132 irányelvnek a határokon átnyúló átalakulások, egyesülések és szétválások tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján az intézményközi tárgyalások megkezdéséről szóló határozatát illetően (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Előadó: Evelyn Regner (A8-0002/2019);

—   a Verts/ALE képviselőcsoporttól és más képviselőktől a PECH bizottságnak a tengerfenéken élő állományoknak a Földközi-tenger nyugati térségében folytatott halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján az intézményközi tárgyalások megkezdéséről szóló határozatát illetően (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Előadó: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019).

A szavazásokra az alábbi időpontban kerül sor: holnap, 2019. január 17., csütörtök.

A 2019. január 14-i, hétfői jegyzőkönyvben (2019.1.14-i jegyzőkönyv, 9. pont ) bejelentett, intézményközi tárgyalásokra irányuló többi kérelemmel kapcsolatban nem nyújtottak be az eljárási szabályzat 69c. cikke szerinti szavazásra irányuló kérelmet.

A(z) ECON, LIBE és a(z) TRAN bizottság így az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdésében szereplő határidő lejártával meg tudta kezdeni a tárgyalásokat.


12. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


12.1. Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárása (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0052/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0015)


12.2. A Bíróság véleménye iránti kérelem az euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról szóló, javasolt EU–Marokkó-megállapodás Szerződésekkel való összeegyeztethetőségéről (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, benyújtotta az eljárási szabályzat 108. cikkének (6) bekezdése alapján több mint 76 képviselő az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás formájában létrejött, javasolt megállapodás Szerződésekkel való összeegyeztethetőségére vonatkozó bírósági véleményre irányuló kérelemről (2019/2508(RSP)) (B8-0051/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva.


12.3. EU–Marokkó-megállapodás az euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról (állásfoglalás) (szavazás)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodáshoz csatolt 1. és 4. számú jegyzőkönyvek módosításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [2018/0256M(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0017)


12.4. EU–Marokkó-megállapodás az euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [10593/2018 - C8-0463/2018- 2018/0256(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0018)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.

Felszólalások

Tomáš Zdechovský, aki üdvözli a marokkói küldöttséget.


12.5. EU–Kína-megállapodás az egyes baromfihús-készítményekre vonatkozó vámkedvezményeket érintő intézkedések ügyében indított DS492 számú WTO-vitarendezési eljárással kapcsolatosan *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság között az „Európai Unió ‒ az egyes baromfihús-készítményekre vonatkozó vámkedvezményeket érintő intézkedések” tárgyú DS492 számú eljárással kapcsolatos, levélváltás formájában létrejött megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [10882/2018 - C8-0496/2018- 2018/0281(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0019)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


12.6. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (EGAA) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Maria Arena (A8-0445/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0020)

Felszólalások

A szavazás előtt: Maria Arena (előadó)


12.7. Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Szociális Alap Pluszról (ESZA+) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0021)

Felszólal Verónica Lope Fontagné, aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


12.8. Az európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezések ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0374 - C8-0229/2018- 2018/0199(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0022)

Felszólal Pascal Arimont, aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


12.9. Az Unió WTO engedményes listájában szereplő vámkontingenseknek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése miatt szükséges arányos felosztása ***I (szavazás)

Jelentés az Unió WTO engedményes listájában szereplő vámkontingenseknek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése miatt szükséges arányos felosztásáról és a 32/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0312 - C8-0202/2018- 2018/0158(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS, A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA és A PARLAMENT NYILATKOZATA

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0023)


12.10. A peszticidek uniós engedélyezési eljárása (szavazás)

Jelentés a peszticidek uniós engedélyezési eljárásáról [2018/2153(INI)] - a peszticidek uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó különbizottság - Norbert Lins és Bart Staes (A8-0475/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0024)


13. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament webhelyén, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Maria Arena-jelentés - A8-0445/2018
Notis Marias, John Howarth, Rory Palmer, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune és Seán Kelly

Verónica Lope Fontagné-jelentés - A8-0461/2018
Notis Marias, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Rory Palmer, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica és Nicola Caputo

Pascal Arimont-jelentés - A8-0470/2018
Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Notis Marias, Ivana Maletić és Dubravka Šuica

Norbert Lins és Bart Staes-jelentés - A8-0475/2018
Momchil Nekov, Eleonora Forenza, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica és Stanislav Polčák.


14. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 14.27-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

15. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


16. A Parlament tagjai

Az illetékes német hatóságok bejelentették Babette Winter kinevezését Jakob von Weizsäcker helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2019. január 10.

A Parlament tudomásul veszi a kinevezést.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Babette Winter elfoglalhatja helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


17. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


18. A totalitárius múlt átfogó európai oktatása, kutatása és emlékezete (vita időszerű kérdésekről)

A totalitárius múlt átfogó európai oktatása, kutatása és emlékezete (2019/2500(RSP))

Felszólal: Andrey Kovatchev, aki bevezeti a PPE képviselőcsoport által javasolt vitát.

Felszólal Melania Ciot (a Tanács soros elnöke) és Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal Sandra Kalniete, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Petra Kammerevert, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, María Teresa Giménez Barbat, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bronis Ropė, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nikolaos Chountis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nathan Gill, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Arnautu, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Kostas Papadakis, független, Sabine Verheyen, Silvia Costa, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Marcus Pretzell, Alain Lamassoure, Krystyna Łybacka, Indrek Tarand, Eleonora Forenza, Michaela Šojdrová, Liliana Rodrigues, Tunne Kelam, Julie Ward, Antanas Guoga és Momchil Nekov.

Felszólal Věra Jourová és Melania Ciot.

A vitát berekesztik.


19. Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2017-ben (vita)

Jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban 2017-ben [2018/2103(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

Josep-Maria Terricabras előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal Tomáš Zdechovský, a román elnökség távolmaradásáról (az elnök pontosítást tesz), Barbara Kudrycka, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sylvie Guillaume, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marek Jurek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Louis Michel, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bruno Gollnisch, Ana Miranda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Auke Zijlstra, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, független, Pavel Svoboda, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini és Sophia in 't Veld, Dietmar Köster, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Terry Reintke, Michał Marusik, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Sophia in 't Veld, Lefteris Christoforou, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová és Anna Záborská.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić és Georgios Epitideios.

Felszólal Věra Jourová és Josep-Maria Terricabras.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.1.16-i jegyzőkönyv, 21.9. pont .

(Az ülést a szavazások órájáig néhány pillanatra felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

20. Az ülés folytatása

Az ülés 17.04-kor folytatódik.


21. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


21.1. A nukleáris létesítmények leszerelésére és a radioaktív hulladékok kezelésére irányuló célzott pénzügyi program létrehozása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a nukleáris létesítmények leszerelésére és a radioaktív hulladékok kezelésére irányuló célzott pénzügyi program létrehozásáról, valamint az 1368/2013/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0467 - C8-0314/2018- 2018/0252(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0025)


21.2. A Közép-Amerikával kötött társulási megállapodás kereskedelmi pillérének végrehajtása (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Közép-Amerikával kötött társulási megállapodás kereskedelmi pillérének végrehajtásáról [2018/2106(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Reimer Böge (A8-0459/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0026)


21.3. Az InvestEU program létrehozása ***I (szavazás)

Jelentés az InvestEU program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Költségvetési Bizottság - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: José Manuel Fernandes és Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0027)

Felszólal José Manuel Fernandes, aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


21.4. Az uniós ideiglenes úti okmány * (szavazás)

Jelentés az uniós ideiglenes úti okmány létrehozásáról, valamint a 96/409/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0358 - C8-0386/2018- 2018/0186(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Kinga Gál (A8-0433/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0028)


21.5. Euratom kutatási és képzési program (2021–2025) * (szavazás)

Jelentés az Európai Atomenergia-közösségnek a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjának (2021-2025) létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0437 - C8-0380/2018- 2018/0226(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0029)


21.6. Az Európai Központi Bank 2017. évi éves jelentése (szavazás)

Jelentés az EKB 2017. évi éves jelentéséről [2018/2101(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0030)


21.7. Bankunió – 2018. évi éves jelentés (szavazás)

Jelentés a bankunióról – 2018. évi éves jelentés [2018/2100(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0031)


21.8. Az Európai Unió és Kolumbia, illetve Peru közötti kereskedelmi megállapodás végrehajtása (szavazás)

Jelentés az Európai Unió és Kolumbia, illetve Peru közötti kereskedelmi megállapodás végrehajtásáról [2018/2010(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0032)


21.9. Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2017-ben (szavazás)

Jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban 2017-ben [2018/2103(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0033)


22. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament webhelyén, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

A szóbeli szavazatindokolásokra a következő időpontban kerül sor: 2019. január 17., csütörtök.


23. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök

24. Az ülés folytatása

Az ülés 17.43-kor folytatódik.


25. A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépés (vita)

Jelentés a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló 2011/7/EU irányelv végrehajtásáról [2018/2056(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Lara Comi (A8-0456/2018)

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja).

Lara Comi előterjeszti a jelentést, és válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Cristian Dan Preda.

Felszólal Andreas Schwab, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Grapini, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Richard Sulík, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jasenko Selimovic, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Róża Thun und Hohenstein, Nicola Danti és Anneleen Van Bossuyt.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, John Howarth, Caterina Chinnici és Notis Marias.

Felszólal Elżbieta Bieńkowska és Lara Comi.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.1.17-i jegyzőkönyv, 10.12. pont .


26. Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységéről (vita)

Jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységéről szóló éves jelentésről [2018/2161(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

Barbara Kappel előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Eider Gardiazabal Rubial (a BUDG bizottság véleményének előadója).

Felszólal Werner Hoyer (az Európai Beruházási Bank elnöke) és Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke).

Felszólal Ralph Packet (az INTA bizottság véleményének előadója), Werner Langen, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ramón Jáuregui Atondo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Stanisław Ożóg, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Thierry Cornillet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és David Coburn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

Felszólal Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Jonás Fernández és Thomas Waitz.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias és Seán Kelly.

Felszólal Jyrki Katainen, Werner Hoyer és Barbara Kappel.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.1.17-i jegyzőkönyv, 10.13. pont .


27. Éves jelentés az Európai Beruházási Bank 2017. évi pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről (vita)

Jelentés az EBB 2017. évi pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló éves jelentésről [2018/2151(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

Georgi Pirinski előterjeszti a jelentést.

Felszólal Werner Hoyer (az Európai Beruházási Bank elnöke) és Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke).

Felszólal William (The Earl of) Dartmouth (az INTA bizottság véleményének előadója), Tamás Deutsch, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Inés Ayala Sender, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nedzhmi Ali, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Indrek Tarand, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Luke Ming Flanagan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gerolf Annemans, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Lambert van Nistelrooij és Seán Kelly.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski és Stanislav Polčák.

Felszólal Jyrki Katainen, Werner Hoyer és Georgi Pirinski.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.1.17-i jegyzőkönyv, 10.4. pont .


28. A napirend módosítása

A képviselőcsoportokkal folyatott konzutációt követően az elnök javaslatot tesz arra, hogy a holnapi, csütörtöki napirenden szereplő, togói helyzetről szóló vitát (a napirend 116. pontja) halasszák el egy későbbi ülésre.

A Parlament egyetért a javaslattal. A napirendet ennek megfelelően módosítják.


29. A tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelme ***I (vita)

Jelentés a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Költségvetési Bizottság - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadók: Eider Gardiazabal Rubial és Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Eider Gardiazabal Rubial és Petri Sarvamaa előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Judith Sargentini (a LIBE bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal Iskra Mihaylova (a REGI bizottság véleményének előadója), Helmut Scholz (az AFCO bizottság véleményének előadója), Ingeborg Gräßle, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Inés Ayala Sender, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Anneli Jäätteenmäki, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Liadh Ní Riada, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Stanisław Żółtek, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sophie Montel, független, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, André Elissen, Claudia Schmidt, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Steeve Briois, Tamás Deutsch, Arndt Kohn és Josef Weidenholzer.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Ivana Maletić és Răzvan Popa.

Felszólal Günther Oettinger, Eider Gardiazabal Rubial és Petri Sarvamaa.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.1.17-i jegyzőkönyv, 10.8. pont .


30. Az adóügyi együttműködést szolgáló „Fiscalis” program létrehozása ***I (vita)

Jelentés az adóügyi együttműködést szolgáló „Fiscalis” program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Molly Scott Cato (az előadó helyettese) előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal Manuel dos Santos (a BUDG bizottság véleményének előadója), Theodor Dumitru Stolojan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Hugues Bayet, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ralph Packet, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dariusz Rosati és Tom Vandenkendelaere.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal Günther Oettinger és Molly Scott Cato

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.1.17-i jegyzőkönyv, 10.9. pont .


31. A Jogok és értékek program létrehozása ***I (vita)

Jelentés a Jogok és értékek program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Bodil Valero előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Sylvie Guillaume (a CULT bizottság véleményének előadója).

ELNÖKÖL:
Fabio Massimo CASTALDO alelnök

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal Michał Boni, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Cécile Kashetu Kyenge, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marek Jurek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Oscar Lancini, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Dobromir Sośnierz, független, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Udo Voigt, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dobromir Sośnierz, Julie Ward és Silvia Costa.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, Georgios Epitideios és Jiří Pospíšil.

Felszólal Věra Jourová és Bodil Valero.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.1.17-i jegyzőkönyv, 10.10. pont .


32. A képviselőcsoportok tagjai

Mike Hookem már nem az EFDD képviselőcsoport tagja; tagsága megszűnésének napja: 2019. január 17., és a jövőben a független képviselők között foglal helyet.


33. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnök az S&D képviselőcsoporttól az alábbi kinevezési kérelmeket kapta:

ECON bizottság: Babette Winter

Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Babette Winter

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


34. A litvániai Ignalina atomerőmű leszerelését segítő támogatási program * (vita)

Jelentés a litvániai Ignalina atomerőmű leszerelését segítő támogatási program létrehozásáról (Ignalina-program), valamint az 1369/2013/EU tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

Rebecca Harms előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal Werner Langen, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Peter Kouroumbashev, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Valdemar Tomaševski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Bronis Ropė, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Antanas Guoga, Zigmantas Balčytis, Vladimir Urutchev és Ingeborg Gräßle.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil és Notis Marias.

Felszólal Věra Jourová és Rebecca Harms.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.1.17-i jegyzőkönyv, 10.3. pont .


35. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 632.677/OJJE).


36. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.20-kor berekesztik.

Klaus Welle

Rainer Wieland

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber, Zimmer

Utolsó frissítés: 2019. augusztus 6.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat