Indiċi 
Minuti
PDF 334kWORD 87k
L-Erbgħa, 16 ta' Jannar 2019 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 3.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Dokumenti mressqa
 5.Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji
 6.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 7.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 8.Il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE (dibattitu)
 9.Dibattitu mal-President tal-Gvern ta' Spanja, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)
 10.Tkomplija tas-seduta
 11.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)
 12.Ħin tal-votazzjonijiet
  12.1.Għeluq tal-kontijiet tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) għas-sena finanzjarja 2016 (votazzjoni)
  12.2.Riferiment għal opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kompatibbiltà mat-Trattati tal-Ftehim propost bejn l-UE u l-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju (votazzjoni)
  12.3.Ftehim bejn l-UE u l-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju (Riżoluzzjoni) (votazzjoni)
  12.4.Ftehim bejn l-UE u l-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  12.5.Ftehim bejn l-UE u ċ-Ċina f'rabta mal-proċedimenti għas-soluzzjoni tat-tilwim DS492 tad-WTO - Miżuri li jaffettwaw il-konċessjonijiet tariffarji għal ċerti prodotti tal-laħam tal-pollam *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  12.6.Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) ***I (votazzjoni)
  12.7.Il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) ***I (votazzjoni)
  12.8.Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) ***I (votazzjoni)
  12.9.It-tqassim tal-kwoti tariffarji inklużi fl-iskeda tad-WTO tal-Unjoni wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I (votazzjoni)
  12.10.Il-proċedura tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi (votazzjoni)
 13.Spjegazzjonijiet tal-vot
 14.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 15.Tkomplija tas-seduta
 16.Kompożizzjoni tal-Parlament
 17.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 18.Approfondiment tat-tagħlim, tar-riċerka u tat-tifkira tal-passat totalitarju fl-Ewropa (dibattitu topiku)
 19.Is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2017 (dibattitu)
 20.Tkomplija tas-seduta
 21.Ħin tal-votazzjonijiet
  21.1.L-istabbiliment ta' programm finanzjarju speċifiku għad-dekummissjonar tal-faċilitajiet nukleari u l-ġestjoni tal-iskart radjuattiv * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  21.2.Rapport ta' implimentazzjoni dwar il-pilastru kummerċjali tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-Amerika Ċentrali (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  21.3.L-istabbiliment tal-Programm InvestEU ***I (votazzjoni)
  21.4.Dokument Provviżorju tal-Ivvjaġġar tal-UE * (votazzjoni)
  21.5.L-istabbiliment tal-Programm ta' Riċerka u Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika għall-perjodu 2021-2025 li jikkumplimenta Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni * (votazzjoni)
  21.6.Rapport Annwali 2017 tal-Bank Ċentrali Ewropew (votazzjoni)
  21.7.Unjoni Bankarja - Rapport annwali 2018 (votazzjoni)
  21.8.Implimentazzjoni tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-Kolombja u l-Perù (votazzjoni)
  21.9.Is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2017 (votazzjoni)
 22.Spjegazzjonijiet tal-vot
 23.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 24.Tkomplija tas-seduta
 25.Il-ġlieda kontra l-ħlas tard fi transazzjonijiet kummerċjali (dibattitu)
 26.Rapport Annwali dwar l-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment (dibattitu)
 27.Rapport Annwali 2017 dwar il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment (dibattitu)
 28.Modifika tal-aġenda
 29.Il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri ***I (dibattitu)
 30.L-istabbiliment tal-programm "Fiscalis" għall-kooperazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni ***I (dibattitu)
 31.L-istabbiliment tal-programm "Drittijiet u Valuri" ***I (dibattitu)
 32.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 33.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 34.Il-programm ta' assistenza għad-dekummissjonar nukleari tal-impjant tal-enerġija nukleari ta' Ignalina fil-Litwanja * (dibattitu)
 35.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 36.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.35.


2. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni wara li lbieraħ ġie rrifjutat il-ftehim dwar il-Brexit fil-Parlament Brittaniku. Huwa tenna l-fiduċja tal-Parlament fit-tim responsabbli min-negozjati, immexxi minn Michel Barnier. Huwa insista dwar il-ħtieġa li nkunu lesti niffaċċjaw kull eventwalità, inkluża dik ta' ħruġ mingħajr ftehim. Jeħtieġ jitqiesu l-interessi taċ-ċittadini tal-UE li jgħixu fir-Renju Unit kif ukoll taċ-ċittadini Brittaniċi li jgħixu fit-territorju kollu tal-Unjoni. Jeħtieġ ukoll titqies il-kwistjoni tal-fruntiera bejn ir-Repubblika tal-Irlanda u l-Irlanda ta' Fuq.


3. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Is-sitwazzjoni fit-Togo (2019/2518(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski u Branislav Škripek, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fit-Togo (B8-0065/2019);

—   Sabine Lösing, Marie Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marie Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis u Takis Hadjigeorgiou, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fit-Togo (B8-0067/2019);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fit-Togo (B8-0068/2019);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri u Maria Arena, f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fit-Togo (B8-0069/2019);

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Jordi Solé, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francis Zammit Dimech u Inese Vaidere, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fit-Togo (B8-0070/2019).

II.   L-Ażerbajġan, b'mod partikolari l-każ ta' Mehman Huseynov (2019/2511(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler u Indrek Tarand, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-Ażerbajġan, b'mod partikolari l-każ ta' Mehman Huseynov (B8-0056/2019);

—   Ignazio Corrao u Fabio Massimo Castaldo, f'isem il-Grupp EFDD, dwar l-Ażerbajġan, b'mod partikolari l-każ ta' Mehman Huseynov (B8-0058/2019);

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Valdemar Tomaševski u Branislav Škripek, f'isem il-Grupp ECR, dwar l-Ażerbajġan, b'mod partikolari l-każ ta' Mehman Huseynov (B8-0059/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva u Stelios Kouloglou, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-Ażerbajġan, b'mod partikolari l-każ ta' Mehman Huseynov (B8-0061/2019);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-Ażerbajġan, b'mod partikolari l-każ ta' Mehman Huseynov (B8-0063/2019);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri u Ana Gomes, f'isem il-Grupp S&D, dwar l-Ażerbajġan, b'mod partikolari l-każ ta' Mehman Huseynov (B8-0064/2019);

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Helga Stevens, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Jordi Solé, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso u Francis Zammit Dimech, f'isem il-Grupp PPE, dwar l-Ażerbajġan, b'mod partikolari l-każ ta' Mehman Huseynov (B8-0066/2019).

III.   Is-Sudan (2019/2512(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Valdemar Tomaševski u Branislav Škripek, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-Sudan (B8-0053/2019);

—   Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Marie Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Anne Sander, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou u Emmanuel Maurel, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-Sudan (B8-0054/2019);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun u Tilly Metz, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-Sudan (B8-055/2019);

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-Sudan (B8-0057/2019);

—   Elena Valenciano u Pier Antonio Panzeri, f'isem il-Grupp S&D, sur le Soudan (B8-0060/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Thomas Waitz, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Richard Sulík, Bogusław Sonik, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Ivana Maletić, Ivo Belet, Seán Kelly, Sandra Kalniete, Richard Sulík, Marijana Petir, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Antonio López Istúriz White, Francis Zammit Dimech u Inese Vaidere, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-Sudan (B8-0062/2019).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 162 tar-Regoli ta' Proċedura.


4. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 36/2018 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0001/2019 - C8-0027/2019 - 2019/2000(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG


5. Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji

F'konformità mal-Artikolu 31(6) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-Awtorità Baġitarja dwar l-approvazzjoni tat-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet DEC 32/2018 u DEC 35/2018 - Taqsima III - Kummissjoni.

F'konformità mal-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-Awtorità Baġitarja dwar l-approvazzjoni tat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 33/2018 - Taqsima III - Kummissjoni.

F'konformità mal-Artikolu 29 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joġġezzjonax għat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 3/2018 - Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

F'konformità mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joġġezzjonax għat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 2/2018 - Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna.

F'konformità mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joġġezzjonax għat-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet 3-INF/2018, 4-INF/2018 - Qorti tal-Ġustizzja.


6. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati ntbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar l-aċċess għal dettalji ta' tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli (SFT) miżmuma f'repożitorji tat-tranżazzjonijiet (C(2018)08330 - 2018/2987(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar (1), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Diċembru 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni u l-estensjoni tar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-tranżazzjonijiet (C(2018)08331 - 2018/2992(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar (1), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Diċembru 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji dwar il-ġbir, il-verifika, l-aggregazzjoni, il-paragun u l-pubblikazzjoni ta' data dwar tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli (SFT) minn repożitorji tat-tranżazzjonijiet (C(2018)08332 - 2018/2990(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar (1), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Diċembru 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tariffi imposti mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq fuq ir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet (C(2018)08333 - 2018/2988(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Diċembru 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji ta' tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli (SFTs) li għandhom jiġu rrapportati lir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet (C(2018)08334 - 2018/2986(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar (1), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Diċembru 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament ta' Delega (UE) Nru 151/2013 fir-rigward tal-aċċess għad-data miżmuma fir-repożitorju tat-tranżazzjonijiet (C(2018)08335 - 2018/2993(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar (1), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Diċembru 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) Nru 150/2013 fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-tranżazzjonijiet (C(2018)08336 - 2018/2991(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar (1), li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Diċembru 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi I u V tar-Regolament (UE) Nru 649/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' sustanzi kimiċi perikolużi (C(2018)08376 - 2018/2982(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-11 ta' Diċembru 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2014/53/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-applikazzjoni tar-rekwiżiti essenzjali msemmija fl-Artikolu3(3)(g) ta' dik id-Direttiva sabiex jiżgura l-lokalizzazzjoni ta' min qed iċempel f'komunikazzjonijiet ta' emerġenza minn apparat mobbli (C(2018)08383 - 2018/2984(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-12 ta' Diċembru 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda u jikkoreġi r-Regolament Delegat (UE) 2017/587 biex jispeċifika r-rekwiżit għall-prezzijiet biex jirrifletti l-kundizzjonijiet prevalenti tas-suq u biex jaġġorna u jikkoreġi ċerti dispożizzjonijiet (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar (1), li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tat-12 ta' Diċembru 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahar supplimentari fuq talba tal-Parlament Ewropew.

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/565 rigward ċerti kundizzjonijiet tar-reġistrazzjoni biex jippromwovu l-użu tas-swieq tat-tkabbir tal-SMEs għall-finijiet tad-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (C(2018)08442 - 2018/2985(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Diċembru 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Direttiva Delegata tal-Kummissjoni li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2004/757/ĠAI rigward l-inklużjoni ta' sustanzi psikoattivi ġodda fid-definizzjoni ta' "droga" (C(2018)08460 - 2018/2989(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Diċembru 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 515/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna, l-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża (C(2018)08465 - 2018/2994(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Diċembru 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahrejn supplimentari fuq talba tal-Parlament Ewropew.

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 516/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (C(2018)08466 - 2018/2996(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Diċembru 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahrejn supplimentari fuq talba tal-Parlament Ewropew.

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2015/2195 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1304/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew, fir-rigward tad-definizzjoni tal-iskali standard ta' spejjeż għal kull unità u s-somom f'daqqa għal rimborż tan-nefqa mill-Kummissjoni lill-Istati Membri (C(2018)08468 - 2018/2999(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tad-19 ta' Diċembru 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: EMPL

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni dwar ir-regolament finanzjarju qafas għall-korpi mwaqqfin skont it-TFUE u t-Trattat Euratom u msemmija fl-Artikolu70 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-18 ta' Diċembru 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG, CONT, EMPL (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), TRAN (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), REGI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), AGRI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar l-ispeċifikazzjoni tal-format elettroniku uniku għar-rapportar (C(2018)08612 - 2018/2995(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar (1), li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tas-17 ta' Diċembru 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON, IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), JURI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jiddetermina regoli tranżizzjonali għall-Unjoni kollha għall-allokazzjoni armonizzata bla ħlas tal-kwoti tal-emissjonijiet skont l-Artikolu10a tad-Direttiva2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (C(2018)08664 - 2018/3005(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tad-19 ta' Diċembru 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI, ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni Nru 389/2013 tat-2 ta’ Mejju 2013 li jistabbilixxi Reġistru tal-Unjoni (C(2018)08871 - 2018/3001(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tad-19 ta' Diċembru 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI, ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-AnnessI tar-Regolament (KE) Nru 184/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli ta' tqassim ġeografiku (C(2018)08872 - 2018/3002(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tad-19 ta' Diċembru 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA, ECON (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2015/2205, ir-Regolament Delegat (UE) 2016/592 u r-Regolament Delegat (UE) 2016/1178 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għall-obbligu tal-ikklerjar biex jestendu d-dati differiti tal-applikazzjoni tal-obbligu tal-ikklerjar għal ċerti kuntratti tad-derivattivi OTC (C(2018)09047 - 2018/2998(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar (1), li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tad-19 ta' Diċembru 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 fir-rigward tal-limiti ta' żmien għall-preżentazzjoni ta' dikjarazzjonijiet fil-qosor tad-dħul u dikjarazzjonijiet ta' qabel it-tluq f'każ ta' trasport bil-baħar mir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq, iċ-Channel Islands u Isle of Man u lejhom (C(2018)09094 - 2018/3000(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tad-19 ta' Diċembru 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2016/2251 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-data sa meta l-kontropartijiet jistgħu jkomplu japplikaw il-proċediuri ta' ġestjoni tar-riskju tagħhom għal ċerti kuntratti tad-derivattivi OTC mhux ikklirjati minn CCP (C(2018)09118 - 2018/3003(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar (1), li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tad-19 ta' Diċembru 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/2205, ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/592 u r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/1178 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-data li fiha l-obbligu tal-ikklirjar jidħol fis-seħħ għal ċerti tipi ta' kuntratti (C(2018)09122 - 2018/3004(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar (1), li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tad-19 ta' Diċembru 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/821 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-metodoloġija u l-kriterji għall-valutazzjoni u r-rikonoxximent ta' skemi ta' diliġenza dovuta tal-katina tal-provvista li jikkonċernaw il-landa, it-tantalu, it-tungstenu u d-deheb (C(2019)00009 - 2019/2519(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-11 ta' Jannar 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

Abbozzi ta' atti delegati li għalihom it-terminu ġie modifikat minn xahar (1) għal 3 xhur fuq talba tal-kumitat responsabbli:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplementa d-Direttiva (UE) 2015/2366 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jistabbilixxu rekwiżiti tekniċi dwar l-iżvilupp, l-operat u l-manutenzjoni tar-reġistru elettroniku ċentrali fil-qasam tas-servizzi ta' pagament u dwar l-aċċess għall-informazzjoni li tinsab fih (C(2018) 07666 – 2018/2963(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tad-29 ta' Novembru 2018 fuq talba tal-kumitat responsabbli.
irreferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar l-aċċess għal dettalji ta' tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli (SFT) miżmuma f'repożitorji tat-tranżazzjonijiet (C(2018) 8330 – 2018/2987(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Diċembru 2018 fuq talba tal-kumitat responsabbli.
irreferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni u l-estensjoni tar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-tranżazzjonijiet (C(2018) 8331 – 2018/2992(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Diċembru 2018 fuq talba tal-kumitat responsabbli.
irreferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji dwar il-ġbir, il-verifika, l-aggregazzjoni, il-paragun u l-pubblikazzjoni ta' data dwar tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli (SFT) minn repożitorji tat-tranżazzjonijiet (C(2018) 8332 – 2018/2990(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Diċembru 2018 fuq talba tal-kumitat responsabbli.
irreferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji ta' tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli (SFTs) li għandhom jiġu rrapportati lir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet (C(2018) 8334 – 2018/2986(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Diċembru 2018 fuq talba tal-kumitat responsabbli.
irreferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament ta' Delega (UE) Nru 151/2013 fir-rigward tal-aċċess għad-data miżmuma fir-repożitorju tat-tranżazzjonijiet (C(2018) 8335 – 2018/2993(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Diċembru 2018 fuq talba tal-kumitat responsabbli.
irreferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) Nru 150/2013 fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-tranżazzjonijiet (C(2018) 8336 – 2018/2991(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Diċembru 2018 fuq talba tal-kumitat responsabbli.
irreferut lill-kumitat responsabbli: ECON


7. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar, u l-protezzjoni ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi ta’ xorb spirituż (D059537/02 - 2019/2505(RPS) - skadenza: 9 ta' April 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: AGRI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prodotti kożmetiċi (D059585/01 - 2019/2501(RPS) - skadenza: 8 ta' April 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prodotti kożmetiċi (D059589/01 - 2019/2502(RPS) - skadenza: 8 ta' April 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi III u V tar-Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prodotti kożmetiċi (D059590/01 - 2019/2503(RPS) - skadenza: 8 ta' April 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II, III u IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-livelli massimi tar-residwi tal-klotijanidin, taċ-ċiklossidim, tal-epossikonażol, tal-flonikamid, tal-alossifop, tal-mandestrobin, tal-mepikwat, tar-razza NRRL Y-27328 tal-Metschnikowia fructicola u tal-proeżadjon f'ċerti prodotti jew fuqhom (D059754/02 - 2019/2520(RPS) - skadenza: 15 ta' Marzu 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-Yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) (D059790/02 - 2019/2506(RPS) - skadenza: 8 ta' April 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jiċħad l-awtorizzazzjoni ta' indikazzjoni dwar is-saħħa dwar prodotti tal-ikel u li tirreferi għall-iżvilupp u s-saħħa tat-tfal (D059792/02 - 2019/2507(RPS) - skadenza: 8 ta' April 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), JURI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tax-xaħam trans, minbarra x-xaħam trans li jinstab b’mod naturali fix-xaħam li joriġina mill-annimali (D059925/02 - 2019/2504(RPS) - skadenza: 8 ta' April 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI


8. Il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE (2018/2970(RSP))

Melania Ciot (President fil-kariga tal-Kunsill) u Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Intervent ta': Michel Barnier (kap negozjatur).

Il-President itenni l-fiduċja tal-Parlament f'Michel Barnier u jirringrazzja lit-tim responsabbli min-negozjati dwar il-Brexit.

Interventi ta' Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Roberto Gualtieri f'isem il-Grupp S&D, Syed Kamall f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Martina Anderson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFDD, Gerard Batten f'isem il-Grupp ENF, Diane Dodds Membru mhux affiljata, Elmar Brok, Josef Weidenholzer li rrifjuta mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Alyn Smith, li rrifjuta mistoqsija "karta blu" ta' David Coburn, Barbara Spinelli u Janice Atkinson.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta' Seán Kelly, Seb Dance, Molly Scott Cato, Esteban González Pons li rrifjuta mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge u Esther de Lange.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Georgios Kyrtsos, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Alojz Peterle, Marc Tarabella, Joachim Starbatty, Luke Ming Flanagan, Gunnar Hökmark u Maria Grapini.

Interventi ta' Frans Timmermans u Melania Ciot.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit.)


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

9. Dibattitu mal-President tal-Gvern ta' Spanja, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)

Dibattitu mal-President tal-Gvern ta' Spanja, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, dwar il-Futur tal-Ewropa (2018/2748(RSP))

Il-President għamel dikjarazzjoni qasira biex jintroduċi d-dibattitu.

Intervent ta': Pedro Sánchez Pérez-Castejón (President tal-Gvern Spanjol).

Intervent ta': Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Udo Bullmann f'isem il-Grupp S&D, Hans-Olaf Henkel f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Paloma López Bermejo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Laura Ferrara f'isem il-Grupp EFDD, Nicolas Bay f'isem il-Grupp ENF, u Kazimierz Michał Ujazdowski Membru mhux affiljat.

Intervent ta': Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Esteban González Pons, Iratxe García Pérez, Joachim Starbatty, Javier Nart, José Bové, Miguel Urbán Crespo, William (The Earl of) Dartmouth, Georgios Epitideios, Esther de Lange, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Lara Comi, Markus Ferber, Csaba Molnár, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Pilar del Castillo Vera, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Carlos Iturgaiz, Javi López, Gabriel Mato, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon u Michael Detjen.

Intervent ta': Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet).


PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
Viċi President

10. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 13.06.

°
° ° °

Intervent ta': Daniele Viotti.


11. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)

Il-President iddikjara li kien irċieva talbiet għal tressiq għall-votazzjoni d-deċiżjonijiet imħabbra fil-Minuti tat-Tnejn, 14 ta' Jannar 2019 (punt 9 tal-Minuti ta' 14.1.2019) min-naħa ta':

—   il-Grupp ECR u Membri oħrajn rigward id-deċiżjoni tal-Kumitat JURI li jidħol f'negozjati interistituzzjonali abbażi tar-rapport dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE) 2017/1132 fir-rigward tal-konverżjonijiet, tal-mergers u tad-diviżjonijiet transkonfinali (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)). Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0002/2019);

—   il-Grupp Verts/ALE u Membri oħrajn rigward id-deċiżjoni tal-Kumitat PECH li jidħol f'negozjati interistituzzjonali abbażi tal-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi pjan pluriennali għas-sajd li jisfrutta l-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ fil-Punent tal-Mediterran (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)). Rapporteur: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019).

Il-votazzjonijiet se jsiru għada, il-Ħamis, 17 ta' Jannar 2019.

Id-deċiżjonijiet l-oħrajn imħabbra fil-minuti tat-Tnejn, 14 ta' Jannar 2019 (punt 9 tal-Minuti tal-14.1.2019) ma kkontestawx it-talba għal tressiq għall-votazzjoni skont l-Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Kumitati ECON, LIBE u TRAN setgħu għaldaqstant iniedu n-negozjati qabel l-iskadenza msemmija fl-Artikolu 69c(2) tar-Regoli ta' Proċedura.


12. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit web tal-Parlament.


12.1. Għeluq tal-kontijiet tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) għas-sena finanzjarja 2016 (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0052/2019

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0015)


12.2. Riferiment għal opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kompatibbiltà mat-Trattati tal-Ftehim propost bejn l-UE u l-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni, imressqa skont l-Artikolu 108(6) tar-Regoli ta' Proċedura minn aktar minn 76 Membru, li jitolbu l-opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kompatibbiltà mat-Trattati tal-Ftehim propost fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli Nru1 u Nru4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra(2019/2508(RSP)) (B8-0051/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Rifjut


12.3. Ftehim bejn l-UE u l-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju (Riżoluzzjoni) (votazzjoni)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra [2018/0256M(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0017)


12.4. Ftehim bejn l-UE u l-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom fuq naħa waħda, u r-Renju tal-Marokk fuq in-naħa l-oħra [10593/2018 - C8-0463/2018- 2018/0256(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0018)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.

Interventi

Tomáš Zdechovský biex jilqa' d-delegazzjoni Marokkina.


12.5. Ftehim bejn l-UE u ċ-Ċina f'rabta mal-proċedimenti għas-soluzzjoni tat-tilwim DS492 tad-WTO - Miżuri li jaffettwaw il-konċessjonijiet tariffarji għal ċerti prodotti tal-laħam tal-pollam *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, dwar il-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina f'rabta mal-proċedimenti għas-soluzzjoni tat-tilwim DS492 tad-WTO - Miżuri li jaffettwaw il-Konċessjonijiet Tariffarji għal Ċerti Prodotti tal-Laħam tal-Pollam [10882/2018 - C8-0496/2018- 2018/0281(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0019)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


12.6. Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Maria Arena (A8-0445/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0020)

Interventi

Qabel il-votazzjoni: Maria Arena (rapporteur).


12.7. Il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) [COM(2018)0382 - C8-0232/2018- 2018/0206(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0021)

Intervent ta' Verónica Lope Fontagné biex titlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


12.8. Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) appoġġata mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u mill-istrumenti ta' finanzjament estern [COM(2018)0374 - C8-0229/2018- 2018/0199(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0022)

Intervent ta' Pascal Arimont biex jitlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


12.9. It-tqassim tal-kwoti tariffarji inklużi fl-iskeda tad-WTO tal-Unjoni wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqassim tal-kwoti tariffarji inklużi fl-iskeda tad-WTO tal-Unjoni wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 32/2000 [COM(2018)0312 - C8-0202/2018- 2018/0158(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

FTEHIM PROVIŻORJU, DIKJARAZZJONI TAL-KUMMISSJONI u DIKJARAZZJONI TAL-PARLAMENT

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0023)


12.10. Il-proċedura tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi (votazzjoni)

Rapport dwar il-proċedura tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi [2018/2153(INI)] - kumitat speċjali dwar il-proċedura ta' awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-pestiċidi - Norbert Lins u Bart Staes (A8-0475/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0024)


13. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Maria Arena - A8-0445/2018
Notis Marias, John Howarth, Rory Palmer, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune u Seán Kelly

Rapport Verónica Lope Fontagné - A8-0461/2018
Notis Marias, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Rory Palmer, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica u Nicola Caputo

Rapport Pascal Arimont - A8-0470/2018
Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, Notis Marias, Ivana Maletić u Dubravka Šuica

Rapport Norbert Lins u Bart Staes - A8-0475/2018
Momchil Nekov, Eleonora Forenza, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica u Stanislav Polčák.


14. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet).

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.27.)


PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President

15. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00.


16. Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet kompetenti Ġermaniżi kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Babette Winter minflok Jakob von Weizsäcker bħala Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 10 ta' Jannar 2019.

Il-Parlament ħa nota tal-elezzjoni tagħha.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tagħha jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Babette Winter tieħu postha fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u tgawdi mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel tkun għamlet id-dikjarazzjoni li ma għandha ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.


17. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


18. Approfondiment tat-tagħlim, tar-riċerka u tat-tifkira tal-passat totalitarju fl-Ewropa (dibattitu topiku)

Approfondiment tat-tagħlim, tar-riċerka u tat-tifkira tal-passat totalitarju fl-Ewropa (2019/2500(RSP))

Intervent ta': Andrey Kovatchev biex tintroduċi d-dibattitu propost mill-Grupp PPE.

Interventi ta' Melania Ciot (President fil-kariga tal-Kunsill) u Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Sandra Kalniete f'isem il-Grupp PPE, Petra Kammerevert f'isem il-Grupp S&D, Branislav Škripek f'isem il-Grupp ECR, María Teresa Giménez Barbat f'isem il-Grupp ALDE, Bronis Ropė f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nikolaos Chountis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nathan Gill f'isem il-Grupp EFDD, Marie-Christine Arnautu f'isem il-Grupp ENF, Kostas Papadakis Membru mhux affiljat, Sabine Verheyen, Silvia Costa, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Marcus Pretzell, Alain Lamassoure, Krystyna Łybacka, Indrek Tarand, Eleonora Forenza, Michaela Šojdrová, Liliana Rodrigues, Tunne Kelam, Julie Ward, Antanas Guoga u Momchil Nekov.

Interventi ta' Věra Jourová u Melania Ciot.

Id-dibattitu ngħalaq.


19. Is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2017 (dibattitu)

Rapport dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2017 [2018/2103(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

Josep-Maria Terricabras ippreżenta r-rapport.

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Tomáš Zdechovský, dwar l-assenza tal-Presidenza Rumena (il-President iċċara xi punti), Barbara Kudrycka f'isem il-Grupp PPE, Sylvie Guillaume f'isem il-Grupp S&D, Marek Jurek f'isem il-Grupp ECR, Louis Michel f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bruno Gollnisch, Ana Miranda f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Laura Ferrara f'isem il-Grupp EFDD, Auke Zijlstra f'isem il-Grupp ENF, Bruno Gollnisch Membru mhux affiljat, Pavel Svoboda, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Maria Grapini u Sophia in 't Veld, Dietmar Köster, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Terry Reintke, Michał Marusik, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Sophia in 't Veld, Lefteris Christoforou, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová u Anna Záborská

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić u Georgios Epitideios.

Interventi ta' Věra Jourová u Josep-Maria Terricabras.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 21.9 tal-Minuti ta' 16.1.2019.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet.)


PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

20. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 17.04.


21. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


21.1. L-istabbiliment ta' programm finanzjarju speċifiku għad-dekummissjonar tal-faċilitajiet nukleari u l-ġestjoni tal-iskart radjuattiv * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi programm finanzjarju speċifiku għad-dekummissjonar tal-faċilitajiet nukleari u l-ġestjoni tal-iskart radjuattiv, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1368/2013 [COM(2018)0467 - C8-0314/2018- 2018/0252(NLE)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0025)


21.2. Rapport ta' implimentazzjoni dwar il-pilastru kummerċjali tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-Amerika Ċentrali (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-iimplimentazzjoni tal-Pilastru Kummerċjali tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-Amerika Ċentrali [2018/2106(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Reimer Böge (A8-0459/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0026)


21.3. L-istabbiliment tal-Programm InvestEU ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Kumitat għall-Baġits - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteurs: José Manuel Fernandes u Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0027)

Intervent ta' José Manuel Fernandes biex jitlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


21.4. Dokument Provviżorju tal-Ivvjaġġar tal-UE * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi Dokument Provviżorju tal-Ivvjaġġar tal-UE u li tħassar id-Deċiżjoni 96/409/CFSP [COM(2018)0358 - C8-0386/2018- 2018/0186(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Kinga Gál (A8-0433/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0028)


21.5. L-istabbiliment tal-Programm ta' Riċerka u Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika għall-perjodu 2021-2025 li jikkumplimenta Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm ta' Riċerka u Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika għall-perjodu 2021-2025 li jikkumplimenta Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni [COM(2018)0437 - C8-0380/2018- 2018/0226(NLE)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0029)


21.6. Rapport Annwali 2017 tal-Bank Ċentrali Ewropew (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali 2017 tal-BĊE [2018/2101(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0030)


21.7. Unjoni Bankarja - Rapport annwali 2018 (votazzjoni)

Rapport dwar l-Unjoni Bankarja - rapport annwali 2018 [2018/2100(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0031)


21.8. Implimentazzjoni tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-Kolombja u l-Perù (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-Kolombja u l-Perù [2018/2010(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0032)


21.9. Is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2017 (votazzjoni)

Rapport dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2017 [2018/2103(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0033)


22. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot orali se jsiru l-Ħamis, 17 ta' Jannar 2019.


23. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet).

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit ħin)


PRESIDENZA: Evelyne GEBHARDT
Viċi President

24. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 17.43.


25. Il-ġlieda kontra l-ħlas tard fi transazzjonijiet kummerċjali (dibattitu)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2011/7/UE dwar il-ġlieda kontra l-ħlas tard fi transazzjonijiet kummerċjali [2018/2056(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Lara Comi (A8-0456/2018)

Intervent ta': Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni).

Lara Comi ippreżentat ir-rapport u wieġbet ukoll għall-mistoqsija "karta blu" ta' Cristian Dan Preda.

Interventi ta' Andreas Schwab f'isem il-Grupp PPE, Maria Grapini f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Richard Sulík f'isem il-Grupp ECR, Jasenko Selimovic f'isem il-Grupp ALDE, Igor Šoltes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL, Róża Thun und Hohenstein, Nicola Danti u Anneleen Van Bossuyt.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski, John Howarth, Caterina Chinnici u Notis Marias.

Interventi ta' Elżbieta Bieńkowska u Lara Comi.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.12 tal-Minuti ta' 17.1.2019.


26. Rapport Annwali dwar l-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment (dibattitu)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali dwar l-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment [2018/2161(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

Barbara Kappel ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Eider Gardiazabal Rubial (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG).

Interventi ta' Werner Hoyer (President tal-Bank Ewropew tal-Investiment) u Jyrki Katainen (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Ralph Packet (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Werner Langen f'isem il-Grupp PPE, Ramón Jáuregui Atondo f'isem il-Grupp S&D, Stanisław Ożóg f'isem il-Grupp ECR, Thierry Cornillet f'isem il-Grupp ALDE, Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL, u David Coburn f'isem il-Grupp EFDD.

PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President

Interventi ta' Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, Jonás Fernández u Thomas Waitz.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias u Seán Kelly.

Interventi ta' Jyrki Katainen, Werner Hoyer u Barbara Kappel.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.13 tal-Minuti ta' 17.1.2019.


27. Rapport Annwali 2017 dwar il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment (dibattitu)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali 2017 dwar il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-BEI [2018/2151(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

Georgi Pirinski ppreżenta r-rapport.

Interventi ta' Werner Hoyer (President tal-Bank Ewropew tal-Investiment) u Jyrki Katainen (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta' William (The Earl of) Dartmouth (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Tamás Deutsch f'isem il-Grupp PPE, Inés Ayala Sender f'isem il-Grupp S&D, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Nedzhmi Ali f'isem il-Grupp ALDE, Indrek Tarand f'isem il-Grupp Verts/ALE, Luke Ming Flanagan f'isem il-Grupp GUE/NGL, Gerolf Annemans f'isem il-Grupp ENF, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Lambert van Nistelrooij u Seán Kelly.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski u Stanislav Polčák.

Interventi ta' Jyrki Katainen, Werner Hoyer u Georgi Pirinski.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.4 tal-Minuti ta' 17.1.2019.


28. Modifika tal-aġenda

Wara konsultazzjoni mal-gruppi politiċi, il-President ipproponiet li d-dibattitu dwar is-sitwazzjoni fit-Togo (punt 116 tal-Aġenda), previst għal għada, il-Ħamis, jiġi pospost għal perjodu ieħor ta' sessjoni.

Il-Parlament qabel ma' din il-proposta. L-Aġenda hija b'hekk modifikata.


29. Il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Kumitat għall-Baġits - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteurs: Eider Gardiazabal Rubial u Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Eider Gardiazabal Rubial u Petri Sarvamaa ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Judith Sargentini (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE).

Intervent ta': Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni).

PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

Interventi ta' Iskra Mihaylova (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Helmut Scholz (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFCO), Ingeborg Gräßle f'isem il-Grupp PPE, Inés Ayala Sender f'isem il-Grupp S&D, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Anneli Jäätteenmäki f'isem il-Grupp ALDE, Liadh Ní Riada f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jonathan Arnott f'isem il-Grupp EFDD, Stanisław Żółtek f'isem il-Grupp ENF, Sophie Montel Membru mhux affiljata, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, André Elissen, Claudia Schmidt, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Steeve Briois, Tamás Deutsch, Arndt Kohn u Josef Weidenholzer.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Ivana Maletić u Răzvan Popa.

Interventi ta' Günther Oettinger, Eider Gardiazabal Rubial u Petri Sarvamaa.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.8 tal-Minuti ta' 17.1.2019.


30. L-istabbiliment tal-programm "Fiscalis" għall-kooperazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm "Fiscalis" għall-kooperazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Molly Scott Cato (flok ir-rapporteur) ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Manuel dos Santos (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Theodor Dumitru Stolojan f'isem il-Grupp PPE, Hugues Bayet f'isem il-Grupp S&D, Ralph Packet f'isem il-Grupp ECR, Dariusz Rosati u Tom Vandenkendelaere.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias.

Interventi ta' Günther Oettinger u Molly Scott Cato

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.9 tal-Minuti ta' 17.1.2019.


31. L-istabbiliment tal-programm "Drittijiet u Valuri" ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm "Drittijiet u Valuri" [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Bodil Valero ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Sylvie Guillaume (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT).

PRESIDENZA: Fabio Massimo CASTALDO
Viċi President

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Michał Boni f'isem il-Grupp PPE, Cécile Kashetu Kyenge f'isem il-Grupp S&D, Marek Jurek f'isem il-Grupp ECR, Oscar Lancini f'isem il-Grupp ENF, Dobromir Sośnierz Membru mhux affiljat, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Udo Voigt, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Dobromir Sośnierz, Julie Ward u Silvia Costa.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias, Georgios Epitideios u Jiří Pospíšil.

Interventi ta' Věra Jourová u Bodil Valero.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.10 tal-Minuti ta' 17.1.2019.


32. Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Mike Hookem ma baqax membru tal-Grupp EFDD b'effett li jiddekorri mid-data 17 ta' Jannar 2019 u issa sab postu mal-Membri mhux affiljati.


33. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva mill-Grupp S&D it-talbiet għal ħatra li ġejjin:

Kumitat ECON: Babette Winter

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Indja: Babette Winter

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


34. Il-programm ta' assistenza għad-dekummissjonar nukleari tal-impjant tal-enerġija nukleari ta' Ignalina fil-Litwanja * (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm ta' assistenza għad-dekummissjonar nukleari tal-impjant tal-enerġija nukleari ta' Ignalina fil-Litwanja (il-programm Ignalina), u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1369/2013 [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

Rebecca Harms ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Werner Langen f'isem il-Grupp PPE, Peter Kouroumbashev f'isem il-Grupp S&D, Valdemar Tomaševski f'isem il-Grupp ECR, Bronis Ropė f'isem il-Grupp Verts/ALE, Antanas Guoga, Zigmantas Balčytis, Vladimir Urutchev u Ingeborg Gräßle.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil u Notis Marias.

Interventi ta' Věra Jourová u Rebecca Harms.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.3 tal-Minuti ta' 17.1.2019.


35. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 632.677/OJJE).


36. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.20.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber, Zimmer

Aġġornata l-aħħar: 6 ta' Awwissu 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza