Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 17. siječnja 2019. - Strasbourg

5. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju uvjeta za pristup drugim informacijskim sustavima EU-a za potrebe ETIAS-a i izmjeni Uredbe (EU) 2018/1240, Uredbe (EZ) br. 767/2008, Uredbe (EU) 2017/2226 i Uredbe (EU) 2018/1861 (COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET, TRAN

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju uvjeta za pristup drugim informacijskim sustavima EU-a i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1862 i Uredbe (EU) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] (COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET, TRAN

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka, njegova Protokola o provedbi i razmjene pisama koja je priložena Sporazumu (14367/2018 - C8-0033/2019 - 2018/0349(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

mišljenje :

DEVE, BUDG

2) zastupnika, prijedlozi rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o uništavanju i pljački umjetničkih djela u sjevernom dijelu Cipra (B8-0553/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Prijedlog rezolucije o zaštiti prava djeteta na obiteljski život nakon razvoda roditelja (B8-0554/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o disleksiji i drugim specifičnim jezičnim poremećajima i poremećajima učenja (B8-0555/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

CULT

- Mario Borghezio. Prijedlog rezolucije o migracijama i prevenciji HIV-a (B8-0586/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

ENVI

- Innocenzo Leontini. Prijedlog rezolucije o utvrđivanju jedinstvenih kontaktnih točaka na razini Unije u svim upravnim središtima pokrajina (B8-0587/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Angelo Ciocca. Prijedlog rezolucije o provedbi Uredbe Komisije (EU) 2015/983 o postupku za izdavanje europske strukovne iskaznice i primjeni mehanizma upozoravanja u skladu s Direktivom 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća. (B8-0588/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

EMPL

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o smanjenju bankovnih provizija i troškova za osobe koje ostanu bez posla (B8-0589/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

EMPL

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o borbi protiv rasipanja hrane u Europskoj uniji (B8-0590/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

ENVI

Posljednje ažuriranje: 20. siječnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti