Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2512(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0053/2019

Συζήτηση :

PV 17/01/2019 - 8.2
CRE 17/01/2019 - 8.2

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2019 - 10.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0034

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο

8.2. Σουδάν
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 και B8-0062/2019 (2018/2512(RSP))

Οι Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat και Bodil Valero παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B8-0053/2019, B8-0054/2019 και B8-0055/2019.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Αντιπρόεδρος

Οι Urmas Paet, Cécile Kashetu Kyenge και Tunne Kelam παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B8-0057/2019, B8-0060/2019 και B8-0062/2019.

Παρεμβαίνουν οι Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Andi Cristea, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Seán Kelly, Wajid Khan και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Νότης Μαριάς, Jiří Pospíšil και Carlos Iturgaiz.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.11 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)

Τελευταία ενημέρωση: 20 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου