Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 17 януари 2019 г. - Страсбург

8. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 3 от протокола от 16.1.2019 г.)


8.1. Азербайджан, и по-специално случая на Мехман Хюсеинов

Предложения за резолюция B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 и B8-0066/2019 (2018/2511(RSP))

Rebecca Harms, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake, Ana Gomes и Željana Zovko представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Jaromír Štětina, от името на групата PPE, Soraya Post, от името на групата S&D, Sajjad Karim, от името на групата ECR, Norica Nicolai, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ana Gomes, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Jacques Colombier, от името на групата ENF, Csaba Sógor, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Margot Parker, Seán Kelly и Julie Ward.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria и Jiří Pospíšil.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.1 от протокола от 17.1.2019 г.


8.2. Судан

Предложения за резолюция B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 и B8-0062/2019 (2018/2512(RSP))

Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat и Bodil Valero представиха предложенията за резолюции B8-0053/2019, B8-0054/2019 и B8-0055/2019.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Заместник-председател

Urmas Paet, Cécile Kashetu Kyenge и Tunne Kelam представиха предложенията за резолюция B8-0057/2019, B8-0060/2019 и B8-0062/2019.

Изказаха се Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE, Andi Cristea, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Marie-Christine Arnautu, от името на групата ENF, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Seán Kelly, Wajid Khan и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil и Carlos Iturgaiz.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.2 от протокола от 17.1.2019 г.

(Заседанието беше прекъснато в 11.11 ч. в очакване на времето за гласуване.)

Последно осъвременяване: 26 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност