Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο

8. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2019)


8.1. Αζερμπαϊτζάν, και συγκεκριμένα η υπόθεση του Mehman Huseynov

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 και B8-0066/2019 (2018/2511(RSP))

Οι Rebecca Harms, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake, Ana Gomes και Željana Zovko παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Jaromír Štětina, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Norica Nicolai, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ana Gomes, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jacques Colombier, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Csaba Sógor, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Margot Parker, Seán Kelly και Julie Ward.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2019.


8.2. Σουδάν

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 και B8-0062/2019 (2018/2512(RSP))

Οι Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat και Bodil Valero παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B8-0053/2019, B8-0054/2019 και B8-0055/2019.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Αντιπρόεδρος

Οι Urmas Paet, Cécile Kashetu Kyenge και Tunne Kelam παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B8-0057/2019, B8-0060/2019 και B8-0062/2019.

Παρεμβαίνουν οι Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Andi Cristea, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Seán Kelly, Wajid Khan και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Νότης Μαριάς, Jiří Pospíšil και Carlos Iturgaiz.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.11 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)

Τελευταία ενημέρωση: 20 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου