Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 17 januari 2019 - Straatsburg

8. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 3 van de notulen van 16.1.2019 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


8.1. Azerbeidzjan, en met name de zaak Mehman Huseynov

Ontwerpresoluties B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 en B8-0066/2019 (2018/2511(RSP))

Rebecca Harms, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake, Ana Gomes en Željana Zovko lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Jaromír Štětina, namens de PPE-Fractie, Soraya Post, namens de S&D-Fractie, Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie, Norica Nicolai, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ana Gomes, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Jacques Colombier, namens de ENF-Fractie, Csaba Sógor, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Margot Parker, Seán Kelly en Julie Ward.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria en Jiří Pospíšil.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.1 van de notulen van 17.1.2019.


8.2. Sudan

Ontwerpresoluties B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 en B8-0062/2019 (2018/2512(RSP))

Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat en Bodil Valero lichten de ontwerpresoluties toe B8-0053/2019, B8-0054/2019 en B8-0055/2019.

VOORZITTER: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Ondervoorzitter

Urmas Paet, Cécile Kashetu Kyenge en Tunne Kelam lichten de ontwerpresoluties toe B8-0057/2019, B8-0060/2019 en B8-0062/2019.

Het woord wordt gevoerd door Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, Andi Cristea, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Marie-Christine Arnautu, namens de ENF-Fractie, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Seán Kelly, Wajid Khan en Doru-Claudian Frunzulică.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil en Carlos Iturgaiz.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.2 van de notulen van 17.1.2019.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.11 uur onderbroken.)

Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid