Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 17 stycznia 2019 r. - Strasburg

8. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 3 protokołu z dnia 16.1.2019)


8.1. Azerbejdżan, w szczególności sprawa Mehmana Husejnowa

Projekty rezolucji B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 i B8-0066/2019 (2018/2511(RSP))

Rebecca Harms, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake, Ana Gomes i Željana Zovko przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali Jaromír Štětina w imieniu grupy PPE, Soraya Post w imieniu grupy S&D, Sajjad Karim w imieniu grupy ECR, Norica Nicolai w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anę Gomes, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Jacques Colombier w imieniu grupy ENF, Csaba Sógor, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Margot Parker, Seán Kelly i Julie Ward.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria i Jiří Pospíšil.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.1 protokołu z dnia 17.1.2019.


8.2. Sudan

Projekty rezolucji B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 i B8-0062/2019 (2018/2512(RSP))

Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat i Bodil Valero przedstawili projekty rezolucji B8-0053/2019, B8-0054/2019 i B8-0055/2019.

PRZEWODNICTWO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Wiceprzewodniczący

Urmas Paet, Cécile Kashetu Kyenge i Tunne Kelam przedstawili projekty rezolucji B8-0057/2019, B8-0060/2019 i B8-0062/2019.

Głos zabrali Tomáš Zdechovský w imieniu grupy PPE, Andi Cristea w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Arnautu w imieniu grupy ENF, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Seán Kelly, Wajid Khan i Doru-Claudian Frunzulică.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil i Carlos Iturgaiz.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.2 protokołu z dnia 17.1.2019.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.11 w oczekiwaniu na głosowanie.)

Ostatnia aktualizacja: 26 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności