Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 17. januára 2019 - Štrasburg

8. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 3 zápisnice zo dňa 16.1.2019 .)


8.1. Azerbajdžan, najmä prípad Mehmana Husejnova

Návrhy uznesenia B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 a B8-0066/2019 (2018/2511(RSP))

Rebecca Harms, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake, Ana Gomes a Željana Zovko uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Jaromír Štětina v mene skupiny PPE, Soraya Post v mene skupiny S&D, Sajjad Karim v mene skupiny ECR, Norica Nicolai v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ana Gomes, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Jacques Colombier v mene skupiny ENF, Csaba Sógor, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Margot Parker, Seán Kelly a Julie Ward.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria a Jiří Pospíšil.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.1 zápisnice zo dňa 17.1.2019.


8.2. Sudán

Návrhy uznesenia B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 a B8-0062/2019 (2018/2512(RSP))

Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat a Bodil Valero uviedli návrhy uznesenia B8-0053/2019, B8-0054/2019 a B8-0055/2019.

PREDSEDNÍCTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredseda

Urmas Paet, Cécile Kashetu Kyenge a Tunne Kelam uviedli návrhy uznesenia B8-0057/2019, B8-0060/2019 a B8-0062/2019.

Vystúpili títo poslanci: Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE, Andi Cristea v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Seán Kelly, Wajid Khan a Doru-Claudian Frunzulică.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil a Carlos Iturgaiz.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.2 zápisnice zo dňa 17.1.2019.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.11 pred hlasovaním.)

Posledná úprava: 26. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia