Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

9. Επανάληψη της συνεδρίασης
CRE

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.01.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν η Kati Piri η οποία θίγει το ζήτημα της απέλασης δημοσιογράφου από την Τουρκία και ζητεί από τον Πρόεδρο να έρθει σε επαφή με τις τουρκικές αρχές (η Πρόεδρος δεσμεύεται να διαβιβάσει το αίτημα), ο Steven Woolfe σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης (η Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις), και ο Dobromir Sośnierz.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου