Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2511(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0056/2019

Arutelud :

PV 17/01/2019 - 8.1
CRE 17/01/2019 - 8.1

Hääletused :

PV 16/01/2019 - 21.9
PV 17/01/2019 - 10.1
CRE 17/01/2019 - 10.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0033

Protokoll
Neljapäev, 17. jaanuar 2019 - Strasbourg

10.1. Aserbaidžaan ning Mehman Huseynovi juhtum (hääletus)
Istungi stenogramm

Resolutsiooni ettepanekud B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 ja B8-0066/2019

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0056/2019

(asendades B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 ja B8-0066/2019):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Jaromír Štětina, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil ja Anna Záborská, fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri ja Ana Gomes, fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić ja Branislav Škripek, fraktsiooni ECR nimel.

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström, fraktsiooni ALDE nimel;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé ja Indrek Tarand, fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ja Ignazio Corrao, fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2019)0033)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0061/2019 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Rebecca Harms esitas suulised muudatusettepanekud põhjendustele B ja C. Suulised muudatusettepanekud kiideti heaks.

Viimane päevakajastamine: 15. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika