Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2511(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0056/2019

Keskustelut :

PV 17/01/2019 - 8.1
CRE 17/01/2019 - 8.1

Äänestykset :

PV 16/01/2019 - 21.9
PV 17/01/2019 - 10.1
CRE 17/01/2019 - 10.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0033

Pöytäkirja
Torstai 17. tammikuuta 2019 - Strasbourg

10.1. Azerbaidžan ja erityisesti Mehman Huseynovin tapaus (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 ja B8-0066/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0056/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 ja B8-0066/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Jaromír Štětina, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil ja Anna Záborská PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé ja Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0033)

(Päätöslauselmaesitys B8-0061/2019 raukesi.)

Puheenvuorot:

Rebecca Harms esitti johdanto-osan B ja C kappaleisiin suulliset tarkistukset, jotka hyväksyttiin.

Päivitetty viimeksi: 20. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö