Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2511(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0056/2019

Debatai :

PV 17/01/2019 - 8.1
CRE 17/01/2019 - 8.1

Balsavimas :

PV 16/01/2019 - 21.9
PV 17/01/2019 - 10.1
CRE 17/01/2019 - 10.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0033

Protokolas
Ketvirtadienis, 2019 m. sausio 17 d. - Strasbūras

10.1. Azerbaidžanas, ypač M. Huseynovo atvejis (balsavimas)
CRE

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 ir B8-0066/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0056/2019

(keičia B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 ir B8-0066/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Jaromír Štětina, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil ir Anna Záborská, PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri ir Ana Gomes, S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić ir Branislav Škripek, ECR frakcijos vardu.

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström, ALDE frakcijos vardu

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé ir Indrek Tarand, Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ir Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2019)0033)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0061/2019 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Rebecca Harms pateikė žodinius pakeitimus dėl B ir C konstatuojamųjų dalių. Pakeitimai buvo patvirtinti.

Atnaujinta: 2020 m. sausio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika