Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2511(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0056/2019

Dezbateri :

PV 17/01/2019 - 8.1
CRE 17/01/2019 - 8.1

Voturi :

PV 16/01/2019 - 21.9
PV 17/01/2019 - 10.1
CRE 17/01/2019 - 10.1

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0033

Proces-verbal
Joi, 17 ianuarie 2019 - Strasbourg

10.1. Azerbaidjan, în special cazul lui Mehman Huseynov (vot)
CRE

Propuneri de rezoluții B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 și B8-0066/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0056/2019

(care înlocuiește B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 și B8-0066/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Jaromír Štětina, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil și Anna Záborská, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri și Ana Gomes, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé și Indrek Tarand, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2019)0033)

(Propunerea de rezoluție B8-0061/2019 a devenit caducă.)

Intervenții

Rebecca Harms a prezentat amendamente orale la considerentele B și C. Amendamentele orale au fost reținute.

Ultima actualizare: 20 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate