Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2511(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0056/2019

Rozpravy :

PV 17/01/2019 - 8.1
CRE 17/01/2019 - 8.1

Hlasovanie :

PV 16/01/2019 - 21.9
PV 17/01/2019 - 10.1
CRE 17/01/2019 - 10.1

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0033

Zápisnica
Štvrtok, 17. januára 2019 - Štrasburg

10.1. Azerbajdžan, najmä prípad Mehmana Husejnova (hlasovanie)
CRE

Návrhy uznesenia B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 a B8-0066/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0056/2019

(nahrádzajúci B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 a B8-0066/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Jaromír Štětina, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil a Anna Záborská, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri a Ana Gomes, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić a Branislav Škripek, v mene skupiny ECR.

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé a Indrek Tarand, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi a Ignazio Corrao, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2019)0033)

(Návrh uznesenia B8-0061/2019 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Rebecca Harms predložila ústne pozmeňujúce návrhy k odôvodneniam B a C. Ústne pozmeňujúce návrhy boli akceptované.

Posledná úprava: 26. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia