Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2511(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0056/2019

Debatter :

PV 17/01/2019 - 8.1
CRE 17/01/2019 - 8.1

Omröstningar :

PV 16/01/2019 - 21.9
PV 17/01/2019 - 10.1
CRE 17/01/2019 - 10.1

Antagna texter :

P8_TA(2019)0033

Protokoll
Torsdagen den 17 januari 2019 - Strasbourg

10.1. Azerbajdzjan, särskilt fallet Mehman Hüseynov (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 och B8-0066/2019

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0056/2019

(ersätter B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 och B8-0066/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Jaromír Štětina, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil och Anna Záborská, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri och Ana Gomes, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić och Branislav Škripek, för ECR-gruppen.

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé och Indrek Tarand, för Verts/ALE-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi och Ignazio Corrao, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0033)

(Resolutionsförslag B8-0061/2019 bortföll.)

Inlägg:

Rebecca Harms hade lagt fram muntliga ändringar till skäl B och C. De muntliga ändringarna beaktades.

Senaste uppdatering: 26 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy