Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0114(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0002/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0002/2019

Συζήτηση :

PV 17/04/2019 - 22
CRE 17/04/2019 - 22

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2019 - 10.6
PV 18/04/2019 - 10.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0429

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο

10.6. Διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις [COM(2018)0241 - C8-0167/2018- 2018/0114(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Εγκρίνεται

Τελευταία ενημέρωση: 20 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου