Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. január 17., Csütörtök - Strasbourg

10. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


10.1. Azerbajdzsán, különös tekintettel Mehman Huseynov ügyére (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 és B8-0066/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0056/2019

(amely a B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 és B8-0066/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Jaromír Štětina, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil és Anna Záborská, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri és Ana Gomes, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić és Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében.

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé és Indrek Tarand, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi és Ignazio Corrao, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2019)0033)

(A B8-0061/2019 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások

Rebecca Harms szóbeli módosításokat terjeszt elő a B. és C. preambulumbekezdéshez, amelyeket elfogadnak.


10.2. Szudán (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 és B8-0062/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0053/2019

(amely a B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 és B8-0062/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Bogusław Sonik, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivo Belet, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, Jiří Pospíšil és Anna Záborská, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano és Pier Antonio Panzeri, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská és Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva és Stelios Kouloglou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Margrete Auken, Bodil Valero és Jordi Solé, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2019)0034)


10.3. A litvániai Ignalina atomerőmű leszerelését segítő támogatási program * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a litvániai Ignalina atomerőmű leszerelését segítő támogatási program létrehozásáról (Ignalina-program), valamint az 1369/2013/EU tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0035)


10.4. Éves jelentés az Európai Beruházási Bank 2017. évi pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az EBB 2017. évi pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló éves jelentésről [2018/2151(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0036)


10.5. Fegyveres konfliktusokban és háborúkban zsákmányolt műkincsekkel és kulturális javakkal kapcsolatos, határon átnyúló visszaszolgáltatási kérelmek (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a fegyveres konfliktusokban és háborúkban zsákmányolt műkincsekkel és kulturális javakkal kapcsolatos, határon átnyúló visszaszolgáltatási kérelmekről [2017/2023(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0037)


10.6. Határokon átnyúló átalakítások, egyesülések és szétválások ***I (szavazás)

Jelentés az (EU) 2017/1132 irányelvnek a határokon átnyúló átalakulások, egyesülések és szétválások tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0241 - C8-0167/2018- 2018/0114(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

HATÁROZAT INTÉZMÉNYKÖZI TÁRGYALÁSOK MEGNYITÁSÁRÓL

Jóváhagyva.


10.7. A tengerfenéken élő állományoknak a Földközi-tenger nyugati térségében folytatott halászatára vonatkozó többéves terv létrehozása ***I (szavazás)

Javaslat a tengerfenéken élő állományoknak a Földközi-tenger nyugati térségében folytatott halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre [COM(2018)0115 - C8-0104/2018- 2018/0050(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Clara Aguilera (A8-0005/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

HATÁROZAT INTÉZMÉNYKÖZI TÁRGYALÁSOK MEGNYITÁSÁRÓL

Jóváhagyva.

Felszólalások

A szavazás előtt az eljárási szabályzat 69c. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően Clara Aguilera, aki támogatja a határozatot.


10.8. A tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelme ***I (szavazás)

Jelentés a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Költségvetési Bizottság - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadók: Eider Gardiazabal Rubial és Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva.

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0038)

Felszólal Eider Gardiazabal Rubial, aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

Felszólalások

Petri Sarvamaa először a szavazás előtt, majd azért, hogy szóbeli módosítást terjesszen elő a 41. módosításhoz. Mivel több mint 40 képviselő ellenzi a szóbeli módosítás figyelembevételét, azért azt elutasítják.


10.9. Az adóügyi együttműködést szolgáló „Fiscalis” program létrehozása ***I (szavazás)

Jelentés az adóügyi együttműködést szolgáló „Fiscalis” program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sven Giegold (A8-0421/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0039)

Felszólal Sven Giegold, aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


10.10. A Jogok és értékek program létrehozása ***I (szavazás)

Jelentés a Jogok és értékek program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Bodil Valero (A8-0468/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva.

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0040)

Felszólal Bodil Valero, aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


10.11. A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz tevékenységeit kiegészítő Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz * (szavazás)

Jelentés a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz tevékenységeit az Euratom-Szerződés alapján kiegészítő Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0462 - C8-0315/2018- 2018/0245(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0041)


10.12. A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépés (szavazás)

Jelentés a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló 2011/7/EU irányelv végrehajtásáról [2018/2056(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Lara Comi (A8-0456/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0042)


10.13. Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységéről (szavazás)

Jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységéről szóló éves jelentésről [2018/2161(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0043)


10.14. Differenciált integráció (szavazás)

Jelentés a differenciált integrációról [2018/2093(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Pascal Durand (A8-0402/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0044)


10.15. Az ombudsman által indított OI/2/2017. sz. stratégiai vizsgálat az Európai Unió Tanácsának előkészítő szerveiben zajló jogalkotási viták átláthatóságáról (szavazás)

Jelentés az ombudsman által indított OI/2/2017. sz. stratégiai vizsgálat az Európai Unió Tanácsának előkészítő szerveiben zajló jogalkotási viták átláthatóságáról [2018/2096(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság - Petíciós Bizottság. Előadók: Jo Leinen és Yana Toom (A8-0420/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0045)

Utolsó frissítés: 2020. január 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat