Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 17. januára 2019 - Štrasburg

10. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


10.1. Azerbajdžan, najmä prípad Mehmana Husejnova (hlasovanie)

10.2. Sudán (hlasovanie)

10.3. Program pomoci na vyraďovanie jadrovej elektrárne Ignalina v Litve z prevádzky * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

10.4. Výročná správa o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2017 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

10.5. Cezhraničné žiadosti o navrátenie umeleckých diel a predmetov kultúrnej hodnoty rozkradnutých v ozbrojených konfliktoch a vo vojnách (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

10.6. Cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia ***I (hlasovanie)

10.7. Stanovenie viacročného plánu pre rybolov druhov žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora ***I (hlasovanie)

10.8. Ochrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch ***I (hlasovanie)

10.9. Stanovenie programu spolupráce v daňovej oblasti „Fiscalis“ ***I (hlasovanie)

10.10. Zriadenie programu Práva a hodnoty ***I (hlasovanie)

10.11. Zriadenie Európskeho nástroja pre jadrovú bezpečnosť dopĺňajúceho Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na základe Zmluvy o Euratome * (hlasovanie)

10.12. Vykonávanie smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (hlasovanie)

10.13. Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (hlasovanie)

10.14. Diferencovaná integrácia (hlasovanie)

10.15. Strategické vyšetrovanie ombudsmanky OI/2/2017 týkajúce sa transparentnosti legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ (hlasovanie)
Posledná úprava: 26. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia